BBMRI.PL

Print Friendly

BBMRI.PL

Krajowy Ośrodek Wiodący

KIEROWNIK PROJEKTU:
Łukasz Kozera

OKRES REALIZACJI :
01.01.2017 – 31.12.2021

WARTOŚĆ PROJEKTU:
8 611 900,00 PLN

Finansowanie dla EIT+
MNiSW

Celem projektu jest stworzenie sieci polskich biobanków i biorepozytoriów i przyłączenie jej do Europejskiej Sieci Biobanków BBMRI-ERIC, wypracowanie standardów dotyczących jakości i wdrożenie wspólnego systemu jej kontroli, wdrożenie spójnych rozwiązań IT, opracowanie rekomendacji bioetycznych i prawnych dotyczących gromadzenia ludzkiego materiału biologicznego i wykorzystywania go do badań.

– uruchomiono stronę Konsorcjum BBMRI.pl http://www.bbmri.pl/;

– wykonano audyty jakości w repozytoriach siedmiu członków Konsorcjum, opracowano rekomendacje;

– rozpoczęto intensywne prace nad opracowaniem Platformy Informatycznej Sieci Biobanków BBMRI.pl – podstawowego narzędzia IT służącego współpracy polskiej i europejskiej sieci biobanków.

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 17.07.2017
plusfontminusfontreloadfont