ANEURYSENS

Print Friendly, PDF & Email

ANEURYSENS

ANEURYSENS-innowacyjny mikroczujnik do diagnostyki i monitoringu ryzyka tętniaków aorty brzusznej.

KIEROWNIK PROJEKTU:
prof. dr hab. n. med.Wojciech Witkiewicz

OKRES REALIZACJI :
2017 r. – 2020 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
4 757 765.22 PLN

Projekt finansowany w ramach konkursu Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR w 2016 r.

Wyniki badań epidemiologicznych dowodzą, że TAB (tętniak aorty brzusznej) jest coraz poważniejszym problemem medycznym w starzejących się społeczeństwach. Ponieważ
etiologia TAB jest wciąż nieznana a choroba przebiega bezobjawowo utrudnia to ocenę ryzyka perforacji tętniaków, Dlatego celem projektu jest opracowanie
mikroczujnika do wykrycia tętniaków aorty brzusznej (TAB) zagrażających życiu pacjenta, opierającego się na identyfikacji endogennych peptydów i glikopeptydów
charakterystycznych dla rozwijającego się tętniaka. Plan zadań obejmuje połączenie technik izolacji i analizy MS endogennych glikopeptydów oraz produkcji białek
rekombinowanych w laboratoriach WCB EIT+ oraz syntetycznych peptydów i mikroczujnika, który skonstruuje firma ETON Group Sp z.o.o. W rezultacie zostanie opracowany
panel biomarkerow dla TAB w tym markerów prognostycznych związanych z rozwojem i ryzykiem pęknięcia TAB. Biomarkery będą identyfikowane za pomocą mikroczujnika
zbudowanego z elektrod diamentowych i złotych wyposażonego w przeciwciała oraz syntetyczne peptydy wykrywające specyficzne produkty proteolizy komórek nadmiernie
rozrastającej się ściany tętnicy. Test do wykrywania TBA będzie wdrożony do własnej działalności firmy ETON w oparciu o zakup licencji na przeciwciała od WCB EIT+

Projekt w realizacji.

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 13.06.2017
plusfontminusfontreloadfont