ADOPT BBMRI-ERIC

Print Friendly

ADOPT BBMRI-ERIC

implementAtion anD OPeration of the gateway for healTh BBMRI-ERIC — ADOPT BBMRI-ERIC

KIEROWNIK PROJEKTU:

Łukasz Kozera

 

OKRES REALIZACJI :

01.10.2015 – 30.09.2018

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

99 611,50 PLN

 

Finansowanie dla EIT+

Komisja Europejska

 

Głównym celem jest podtrzymanie działalności Europejskiej Sieci Biobanków BBMRI-ERIC w oparciu o zadania z zakresu: biobankowania specjalistycznego (nowotwory jelita grubego), wytworzenie specjalistycznych narzędzi IT do przeszukiwania zasobów biobanków BBMRI-ERIC, doskonalenie narzędzi kontroli jakości, modyfikacja obecnie funkcjonujących norm ISO, tworzenie sieci biobanków chorób rzadkich oraz praca nad normami prawnymi, społecznymi i etycznymi w badaniach nad ludzkim materiałem biologicznym.

Celem projektu jest pobudzenie i przyspieszenie budowy sieci BBMRI-ERIC i rozwoju jej usług poprzez udostępnienie wspólnych usług opartych na europejskiej infrastrukturze biobankującej. ADOPT BBMRI-ERIC umożliwi uzyskanie dostępu do kolekcji i doświadczenia naukowego zgromadzonego przez społeczność europejskich badaczy.  

Projekt w realizacji.

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 17.07.2017
plusfontminusfontreloadfont