KIC Knowledge and Innovation

Print Friendly, PDF & Email

KIC Knowledge and Innovation

Europa aby stać się globalnym liderem gospodarczym, konkurencyjnym do gospodarek USA i Azji wschodniej podejmuje liczne działania, w tym program innowacji w ramach trójkąta wiedzy (Nauka, Edukacja Biznes).

EIT jest pierwszą inicjatywą UE, która w pełni integruje wszystkie trzy elementy trójkąta, który łączy ze sobą Edukację, Badania oraz Biznes poprzez stworzenie Wspólnot Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs). Integracja wszystkich trzech filarów oraz skutecznego transferu wiedzy, innowacji i umiejętności współpracy ma kluczowe znaczenie dla budowy silnej gospodarki bazującej na wiedzy i przewagach konkurencyjnych w Europie. Model trójkąta wiedzy i innowacji jest również narzędziem do tworzenia nowych miejsc pracy, oraz rozwoju talentów młodych i zdolnych Europejczyków, będących podstawą do innowacyjnego społeczeństwa.

Dzięki połączeniu europejskich uczelni oraz centrów badawczych z biznesem, firmy zyskają rozwiązania bazujące na najnowszych technologiach rozwijanych w najlepszych europejskich centrach naukowych. Propagowany model współpracy pozwoli na dostarczenie „szytego na miarę” rozwiązania dla przemysłu, jednocześnie budując doświadczenie i zaplecze naukowe pośród najzdolniejszych naukowców z Polski oraz UE.

Wspólnoty Wiedzy i Innowacji wydają się być najważniejszym mechanizmem w procesie rozwoju ekonomicznego Europy poprzez mocne powiązania pomiędzy osiągnięciami w nauce a postępem w innowacyjnej gospodarce.

UE wprowadzając Horyzont 2020 narzuciła wymogi zdecydowanej poprawy systemowej współpracy nauki i gospodarki. Realizacja tego celu będzie możliwa poprzez różne działania, takie jakie propagują Europejskie Partnerstwa Innowacyjne, ale również powoływanie nowych, kreatywnych struktur, które działają w ramach Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC). Dodatkowo należy wspomnieć, że sieci współpracy w ramach Wspólnot są platformami (wspólnie posiadają ponad 1000 parterów w Europie), które dają szeroki dostęp polskim partnerom do projektów z Horyzontu 2020.

W modelowym układzie sieci współpracy Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) tworzą uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, MŚP, duże przedsiębiorstwa, władze publiczne oraz organizacje non profit działające w ramach platform tematycznych i generujące projekty realizowane w całej Europie.

W 2010 roku powstały pierwsze trzy Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs). Dwie spośród nich są obecne w Polsce: InnoEnergy KIC, oraz Climate-KIC, który ma swoja siedzibę we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Oba KIC-e posiadają rozległe sieci współpracy z partnerami formalnymi wspólnot (InnoEnergy KIC 150 partnerów, Climate-KIC 240 partnerów), oraz budżety roczne w okolicy 90 mln EUR. Szeroka sieć partnerów przyczynia się do transformacji pomysłów w namacalne korzyści, tak aby zabezpieczyć globalną konkurencyjność Europy w danym sektorze.

W 2014 roku powstały dwie kolejne Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs), które swoje oddziały mają również w Polsce. Są to: EIT Health (Zdrowe życie i aktywne starzenie się) oraz EIT Raw Materials (Surowce).

W 2016 roku powstaną dwie kolejne Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Communities – KICs), które z kolei mają swoich przedstawicieli w konsorcjach ubiegających się o oddziały w Polsce. EIT Food4Future (Żywność dla przyszłości) oraz EIT Added Value Manufacturing (Wartości dodane w Produkcji).

Zasadniczym celem KIC-ów są innowacyjne działania służące rozwojowi gospodarki poprzez programy badawcze połączone z wdrożeniem, posiadające cechy innowacyjności i konkurencyjności. Uzupełnieniem zapewniającym kadrę są programy edukacyjne realizowane od poziomu studentów, poprzez doktorantów i praktyków, do osób zarządzających dużymi instytucjami. Nauka i badania, które odnajdujemy w programach służą do rozwiązywania problemów gospodarczych, przez transfer wiedzy, rozwój biznesu i konkurencyjność, oraz pokazują, że odpowiednie systemy edukacyjne powinny wspierać społeczeństwo w korzystaniu z postępu i innowacji. Działalność Wspólnot Wiedzy i Innowacji skupia się na:

 • wdrażaniu innowacyjnej działalności w praktyce, realizacji inwestycji ukierunkowanych na badania, edukację w dziedzinach interdyscyplinarnych oraz działania stymulujące rozpowszechnianie i wykorzystanie otrzymanych wyników, koncentrowanie się na wdrożeniu rynkowym;
 • prowadzeniu zaawansowanych badań w dziedzinach o istotnym znaczeniu społeczno-gospodarczym dla EU i mających rzeczywisty potencjał innowacyjności,
 • organizowaniu działalności szkoleniowej i edukacyjnej, tworzących zaplecze kadrowe dla Polskiej gospodarki;
 • rozpowszechnianiu dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania, nie zawsze należy „wyważać otwarte drzwi”

Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS) w gospodarczej polityce europejskiej wraz z wdrażaniem programu Wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) włączono program Inteligentnych Specjalizacji (IS) (Smart Specialization), który uszczegóławia inicjatywy społeczno-gospodarcze w powiązaniu z administracją rządową i samorządową.

Dlatego jest tak ważne, aby Wspólnoty Wiedzy i Innowacji miały widoczne wsparcie władz rządowych i samorządowych. W przeciwnym wypadku państwa lub regiony UE, które tego nie uwzględnią zostaną skazane na marginalizację rozwoju gospodarczego.

W Polsce wyodrębniono 18 inteligentnych specjalizacji (IS) z uwzględnieniem obszarów strategicznych, w tym m.in.: zdrowe społeczeństwo, biogospodarkę rolno-spożywczą, leśno-drzewną i środowiskową, zrównoważoną energetykę, surowce naturalne i gospodarkę odpadami.

Działania przewidziane w Inteligentnych Specjalizacjach winne być realizowane w ramach konsorcjów jednostek naukowych, biznesowych i administracji samorządowej jako tzw. „Mapy Drogowe (MD)”, które w oparciu o projekty powinny rozwiązywać aktualne problemy i wdrażać innowacyjność.

Wsparcie inicjatyw Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, oraz konkretnych realizowanych działań jest kluczowe dla Polskiej gospodarki.

Climate-KIC ist der größte europäische Verband, das sich im Bereich der Klimaänderungen engagiert. Er verbindet die privaten Unternehmen und die öffentliche Hand und unterstützt innovative Forschungen, Projekte und Start-ups. Die Mitglieder sind Wissenschaftler, Unternehmer, Hochschulen, Vertreter der Selbstverwaltung und Städte, die in die Fragen der Klimaänderung engagiert sind. Es entwickelt Aktivitäten in folgenden Bereichen:

 • Anpassung an Klimaänderungen,
 • energetische Effektivität,
 • OZE,
 • Technologien intelligente Städte (Gebäude, Transport, elektroenergetische Netze, Gesellschaftsmodelle),
 • Überwachung der Treibhausgase,
 • Biowirtschaft,
 • vernünftigen Wasserwirtschaft,

Das Ergebnis der Bemühungen von EIT Raw Materials und seiner 10 polnischen Partnern war die Aufnahme in die Gemeinschaft der 116 Partner aus ganz Europa angehören. KIC RM ist die wichtigste Unternehmung der Europäischen Innovativen Partnerschaft für nichtenergetische Rohstoffen (EIP RM), deren Plan die Rohstoffsicherheit in Europa gewährleisten soll.

Dr. hab. Herbert Wirth, Vorsitzende von KGHM Polska Miedź S.A., wurde Mitglied des Leitungskomitees von KIC RM und das Forschungszentrum EIT+ in Wrocław wurde als sog. Collocation Centre Eastern für 30 Partner aus unsere Gegend bestimmt. Außer Polen gehören der CLC Eastern Partner aus Deutschland, Österreich, Slowenien, Ungarn, Slowakei, Griechenland und Rumänien an. Der erwartete Einfluss dieser Unternehmung besteht in:

 • der Entwicklung von neuen innovativen Technologien und ihrer Kommerzialisierung auf dem EU-Markt und auf dem Weltmarkt;
 • Bildung neue KMU-s,
 • Anpassung der Bildung an die Anforderungen der Industrie und des Arbeitsmarktes und Entwicklung des Unternehmergeistes unter Studenten und Absolventen der Hochschulen.

Das erwartete Nebenergebnis der oben beschriebenen Aktivitäten wird die Entstehung von mehreren tausend hochspezialisierten Arbeitsplätzen sein.

Die Teilnahme der polnischen Partner an den Projekten, die neue Technologien in der gesamten Wertschöpfungskette erarbeiten sollen; von primären Quellen und einer Rückgewinnung der Metalle aus Erzen, Schaffung nachhaltiger Technologien für die Bergwerke der Zukunft über Technologien des Recyclings und Rückgabe der Rohstoffe zu weiteren Verwendung in der Produktion, wird einen entscheidenden Einfluss auf die nachhaltige Entwicklung der polnischen Rohstoffwirtschaft und der Industriezweige, in denen die kritischen Elemente oder ihre Substitute einen wesentlichen Anteil haben, ausüben.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 15.01.2016
plusfontminusfontreloadfont