Powstał „PAKT DLA NAUKI”

Print Friendly

Powstał „PAKT DLA NAUKI”

Obywatele Nauki (ON) to grupa młodych naukowców, która działa od września 2012 r. Przed paroma tygodniami naukowcy przygotowali „PAKT DLA NAUKI”. To obywatelski projekt zmian w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce, z którym zapoznała się już minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

– Pakt dla nauki to zbiór postulatów mających na celu poprawę sytuacji nauki i polepszenie kondycji uczelni w Polsce. – komentuje powstanie dokumentu Patrycja Radek, z-ca dyrektora ds. marketingu i sprzedaży Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, która uczestniczyła w pracach nad tworzeniem Paktu – Diagnoza obecnego systemu szkolnictwa wyższego oraz propozycję zmian, które mogą wpłynąć nie tylko na jakość naszej nauki, ale również przełożyć się na realną współpracę nauki z biznesem zajęła 92 strony Paktu dla Nauki. Najważniejszych postulatów jest jednak 10. Przedstawiciele ON starają się dotrzeć teraz do jak najszerszej grupy ekspertów, by wręczyć Pakt i wywołać dyskusję.

Należą do nich m.in. postulaty dotyczące „podniesienia jakości badań naukowych i kształcenia akademickiego”, „uelastycznienia i zróżnicowania modelu kariery naukowej oraz uzależnienia dróg awansu wyłącznie od kryteriów merytorycznych” oraz „podniesienie nakładów budżetowych na naukę do co najmniej 1 % PKB (bez wliczania środków unijnych) do 2020 r. i do co najmniej 2,5 % PKB do 2030”.

Kwestie związane z finansowaniem nauki oraz szkół wyższych są dla autorów Paktu zdecydowanie kluczowe. „Finansowanie nauki na poziomie poniżej 1 % PKB to marnowanie publicznych pieniędzy. Polska niezmiennie zajmuje ostatnie miejsca pod względem nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe nie tylko wśród krajów UE, ale krajów rozwiniętych w ogóle” – piszą autorzy dokumentu. Aby to zmienić ON proponują szereg zmian, które dotyczyłyby zarówno podziału uczelni na trzy rodzaje: najsilniejsze uczelnie o największym potencjalne, uczelnie o mniejszym potencjale, które powinny się wyspecjalizować, by konkurować z najlepszymi, i uczelnie działające na potrzeby swego regionu oraz zmian w ścieżkach kariery naukowej, czy w sposobach finansowania projektów naukowych dla biznesu.

– PAKT DLA NAUKI powstał w wyniku dyskusji, spotkań, wielkiego zaangażowania i wielogodzinnych rozmów, w spotkaniach brały udział osoby reprezentujące różne specjalności oraz ośrodki naukowe i pozanaukowe, dlatego jesteśmy zdania, że ten dokument może być podstawą do korzystnych i niezwykle potrzebnych zmian w naszym kraju w obszarze nauki, edukacji, czy współpracy nauki z biznesem. – dodaje Patrycja Radek.

 

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 14.05.2015
plusfontminusfontreloadfont