Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej

Print Friendly, PDF & Email

Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej

Wrocław to wiodące w Polsce centrum innowacji, silny ośrodek akademicki, miasto o największej w kraju ilości centrów badawczo – rozwojowych firm krajowych i globalnych, lider w dziedzinie zgłoszeń patentowych. Co stanowi o tak mocnej pozycji Wrocławia i Dolnego Śląska? Jaki jest potencjał regionalnej infrastruktury badawczo – rozwojowej? Jaka jest kondycja i potrzeby przedsiębiorców, realizujących projekty badawczo rozwojowe?

Na te pytania odpowiada raport „Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej” przygotowany przez PwC, Antal  i Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA. Publikacja została zaprezentowana podczas konferencji, która odbyła się 10 maja  na Politechnice Wrocławskiej. Podczas spotkania przedstawiciele świata nauki i biznesu dyskutowali o kondycji sektora badawczo-rozwojowego w aglomeracji wrocławskiej.   

Wrocław na 1. miejscu

Innowacyjność jest kluczowym czynnikiem koniecznym dla trwałego rozwoju gospodarczego Polski oraz zwiększenia znaczenia naszego kraju w globalnym łańcuchu wartości. Liczne i prestiżowe uczelnie, znaczna liczba jednostek o charakterze badawczym zlokalizowanych w aglomeracji oraz różnorodność reprezentowanych przez nie specjalizacji badawczo – rozwojowych sprawia, że Wrocław ma do zaoferowania biznesowi bardzo szeroką i kompleksową ofertę w zakresie innowacji i projektów B+R. Stolica Dolnego Śląska, ma potencjał aby stać się jednym z silników długofalowego rozwoju innowacji w Polsce. W podregionie wrocławskim działa już dzisiaj ok. 173 663 przedsiębiorstw, a ich liczba rośnie średnio o 2,8 proc. rocznie. Na tym polu ustępujemy jedynie Warszawie i Poznaniowi. Wrocław jest również jednym z liderów nowoczesnych usług dla biznesu. Mamy bogate zaplecze naukowe, ponieważ we Wrocławiu znajduje się więcej uczelni wyższych (26) niż w Krakowie (25), Poznaniu (21) czy Łodzi (18).

Aby móc dalej rosnąć musimy poznać swoje możliwości i potrzeby w zakresie tworzenia innowacji.  Krokiem w tę stronę, mam nadzieję, będzie niniejszy raport – wypowiada się we wstępie do raportu pan Rafał Dutkiewicz, Prezydent Wrocławia – Wierzę, że uda nam się stworzyć nowoczesną, opartą na zaawansowanych technologiach, gwarantującą długookresowy wzrost gospodarkę, czyniąc Wrocław głównym ośrodkiem innowacyjności w Polsce.

Potencjał Rynku B+R

Raport „Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej” to pierwsze tak kompleksowe opracowanie, dotyczące sfery badawczo-rozwojowej w regionie aglomeracji wrocławskiej. Zawarte w publikacji dane obejmują podsumowanie najważniejszych atutów miasta, zestawienie najważniejszych inwestycji, kompendium infrastruktury badawczo – rozwojowej Wrocławia oraz wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego wśród przedsiębiorców prowadzących działalność w regionie.

W publikacji nie mogło również zabraknąć Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Zgodnie z informacjami podanymi w dokumencie w regionie funkcjonuje  szereg dobrze wyposażonych infrastrukturalnie instytucji wsparcia biznesu, które dedykowane są działalności innowacyjnej zlokalizowanych w nim podmiotów. Są to owoce zarówno inicjatyw prywatnych, jak i efekty działań lokalnych władz publicznych. A jak podaje Raport „najważniejszą z nich jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+, posiadające najbardziej kompleksową infrastrukturę badawczą w Europie Środkowo-Wschodniej (ponad 23 000 m 2 powierzchni), wyposażoną w najnowszy sprzęt laboratoryjny pozwalający na świadczenie usług badawczych z wielu różnych dziedzin naukowych„.

W konferencji poświęconej przedstawieniu raportu udział wzięło blisko 100 przedstawicieli świata akademickiego, instytucji badawczo – rozwojowych, biznesu oraz lokalnych władz. Po prezentacji opracowania odbył się panel dyskusyjny, w którym wzięli udział reprezentanci świata nauki i biznesu. Debatowali nad kondycją sektora B+R w aglomeracji wrocławskiej oraz rozwojem współpracy pomiędzy jednostkami badawczo-rozwojowymi i przedsiębiorstwami.

Konferencja została zorganizowana przez autorów raportu we współpracy z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Raport skierowany jest do przedsiębiorców, jednostek badawczo-rozwojowych, uczelni wyższych oraz potencjalnych inwestorów.

ORGANIZATORZY:

Antal działa w Polsce od 1996 i jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów oraz doradztwa HR. Od 2013 roku jest częścią Grupy Kapitałowej Work Service S.A. Dzięki codziennym kontaktom zarówno z pracodawcami, jak i kandydatami Antal dysponuje najlepszymi informacjami na temat obecnych na rynku pracy trendów. W celu jeszcze większego pogłębienia tej wiedzy regularnie prowadzi również badania rynku pracy.

PwC jest wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze, w tym: audytu i doradztwa księgowego, doradztwa podatkowego, prawnego biznesowego, zarządzania ryzykiem, transakcyjnego oraz w zakresie kapitału ludzkiego. Ważnym aspektem działalności PwC w Polsce są innowacje oraz badania i rozwój, w obszarze których funkcjonuje dedykowany zespół Innowacji i B+R, Dotacji i ulg.

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW) powstała w 2006 roku jako publiczna spółka non-profit, w całości należąca do samorządów, odpowiedzialna za promocję gospodarczą regionu oraz pozyskiwanie inwestycji zagranicznych. W 2013 roku zainicjowała projekt Invest In Wroclaw w celu umacniania silnej marki miasta także poprzez użycie kanałów wirtualnych i wsparcie topowych ekspertów. ARAW zapewnia także kompleksową opiekę poinwestycyjną zagranicznym firmom, umożliwia im kontakty z polskimi spółkami oraz stanowi wsparcie dla ekosystemu wrocławskich start-upów oraz polskich firm technologicznych. ARAW szczególnie mocno angażuje się w projekty zaawansowane technologicznie: centra badawczorozwojowe, KPO, przemysł 4.0. W czasie 10 lat ARAW z sukcesem wsparła ponad 200 projektów inwestycyjnych we Wrocławiu i okolicach, co przyczyniło się do utworzenia ponad 85 000 miejsc pracy.  

Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną prowadzącą działalność naukową, badawczą, szkoleniową i usługową. Centrum podlega Prorektorowi ds. Współpracy z Gospodarką i Informatyzacji.

Załączniki do pobrania

Plik Rozmiar pliku Data dodania
Raport_Potencjał-i-potrzeby-badawczo-rozwojowe-przedsiębiorstw-aglomeracji-wrocławskiejRaport_Potencjał-i-potrzeby-badawczo-rozwojowe-przedsiębiorstw-aglomeracji-wrocławskiej 12 MB 10.05.2017

Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 10.05.2017
plusfontminusfontreloadfont