Promocyjna oferta specjalistycznych usług badawczych w wybranych laboratoriach

Print Friendly, PDF & Email

Promocyjna oferta specjalistycznych usług badawczych w wybranych laboratoriach

Oferta specjalistycznych usług badawczych w wybranych laboratoriach Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w promocyjnych cenach.

Promocja trwa do 31 grudnia 2016 r.

LABORATORIUM MAGNETYCZNEGO REZONANSU JĄDROWEGO (NMR)

1. Badanie składu jakościowego związków organicznych

 • potwierdzenie tożsamości i identyfikacja metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR)

2. Badanie składu ilościowego związków organicznych metodą spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) w zakresie (10-100)% Dotychczasowa cena usługi:

 • NMR 500: 100zł/h,
 • NMR 600: 120 zł/h,
 • NMR 700 140 zł/h

Promocja cenowa: 50% od powyższych cen

LABORATORIUM SPEKTROMETRII MAS (MS) Identyfikacja związków organicznych metodą ESI-MS/MS:

 • potwierdzenie tożsamości i identyfikacja metodą spektrometrii mas (150-3000) m/z

Dotychczasowa cena usługi: 210zł/h

Promocja cenowa: 50% od powyższej ceny

LABORATORIUM SPEKTROSKOPII W PODCZERWIENI Z TRANSFORMACJĄ FOURIERA (FT-IR)

Potwierdzenie tożsamości i identyfikacja metodą spektroskopii w podczerwieni zgodnie  z Farmakopeą Polską wydanie IX(2011)TOM I 2.2.24;01/2008:20224 Dotychczasowa cena usługi: 100 zł/h

Promocja cenowa: 50% od powyższej ceny

LABORATORIUM CHROMATOGRAFII GAZOWEJ

Badania gleby:

 • Indeks oleju mineralnego (węglowodory ropopochodne) w zakresie (30-6000) mg/kg zgodnie z PN-EN ISO 16703:2011

Dotychczasowa cena usługi: 64 zł/h (+ koszt wzorców, kolumny zależnie od wymagań Klienta)

Promocja cenowa: 50% od powyższej ceny

LABORATORIUM ABSORPCYJNEJ SPEKTROSKOPII ATOMOWEJ

 1. Badanie stężeń metali w glebach zgodnie z PN-ISO 11047:2001 w zakresach stężeń:
 • Cd (0,2-250) mg/kg
 • Co (12 – 800) mg/kg;
 • Pb (15 – 1250) mg/kg;
 • Ni (12 – 525) mg/kg;
 • Zn (2 -1250) mg/kg
 1. Badanie stężeń metali w żywności zgodnie z PN-ISO 14084:2004 w zakresach stężeń:
 • Zakres: Cd (0,01-1) mg/kg
 • Pb (0,25-2,5) mg/kg
 • Zn (10-100) mg/kg,
 • Cu (5-75) mg/kg

Dotychczasowa cena usługi:

 • ASA metodą płomieniową 60zł/h,
 • ASA metodą kuwety grafitowej 124zł/h, + mineralizacja 50 zł za próbkę + wybrane wzorce zależnie od wymagań Klienta.

Promocja cenowa: 50% od powyższych cen

LABORATORIUM KRYSTALOGRAFII

 1. Oznaczanie parametru sieci, analizy fazowej i rozmiaru krystalitów w substancjach organicznych, nieorganicznych lub w mieszaninach substancji organicznych, nieorganicznych i metaloorganicznych zgodnie z normami: PN-EN 13925-1:2007, PN-EN 13925-2:2004, PN-EN 13925-3:2005
 2. Ilościowa analiza fazowa metodą dyfrakcji rentgenowskiej w substancjach organicznych, nieorganicznych lub w mieszaninach substancji organicznych, nieorganicznych i metaloorganicznych w zakresie oznaczalności od 1-100% w zgodnie z PB-XRD-1

Dotychczasowa cena usługi: 180zł/h
Promocja cenowa: 50% od powyższej ceny

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 18.10.2016
plusfontminusfontreloadfont