Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Print Friendly, PDF & Email

Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Biobank WCB EIT+ jest jednym z największych ośrodków biobankowania w kraju.

Prowadzi kolekcję i przechowywanie ludzkiego materiału biologicznego zarówno pochodzącego z badań populacyjnych jak i badań nad konkretnymi jednostkami chorobowymi.

Jesteśmy otwarci na współpracę z ośrodkami naukowymi i przemysłem w ramach wspólnie realizowanych projektów naukowo-badawczych.

Zakres usług:

  • przechowywanie materiału biologicznego dla celów badań naukowych,
  • udostępnianie próbek materiału biologicznego bo badań biomedycznych (m.in. krew do izolacji RNA w probówkach PAX gene),
  • konsultowanie projektów badawczych uwzględniających pobieranie ludzkiego materiału biologicznego w celu zabezpieczenia próbek do szerokiego panelu badawczego,
  • pomoc w tworzeniu wniosków do komisji bioetycznych i prawidłowej dokumentacji projektowej,
  • frakcjonowanie kwasów nukleinowych z krwi obwodowej,
  • przechowywanie tzw. próbek back-up pochodzących z badań klinicznych,
  • szkolenia z zakresu biobankowania ludzkiego materiału biologicznego.

Informacja o placówce

Placówka jest kierowana przez dr Łukasza Kozerę, Krajowego Koordynatora ds. Biobankowania. Biobank pracuje według wytycznych europejskiej organizacji OECD i polskich norm dotyczących badań na ludzkim materiale biologicznym. Posługuje się jednostopniowym systemem kodowania informacji. Informacja o materiale biologicznym przechowywana jest specjalnie dostosowanej do tego bazie danych za pomocą kodów typu 2D. Materiał biologiczny przechowywany jest w temperaturze -80 i -150 stopni Celsjusza. System zamrażania został zabezpieczony dodatkowym zasilaniem awaryjnym oraz butlami z ciekłym azotem i CO2.

Kontakt:

Dr Łukasz Kozera, Kierownik Biobanku

Biobank WCB EIT+, 54-066 Wroclaw, ul. Stabłowicka 147, Budynek 3

mail:biobank@eitplus.pl,

 http://www.biobank.eitplus.pl/

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 06.05.2016
plusfontminusfontreloadfont