Badania w standardzie BSL3

Print Friendly

Badania w standardzie BSL3

Namnażanie, identyfikacja i wizualizacja wysoce patogennych bakterii i wirusów z próbek biologicznych

  • Namnażanie mikroorganizmów w podłożach płynnych i stałych
  • Hodowla bakterii wewnątrzkomórkowych na odpowiednich modelach hodowli tkankowych
  • Namnażanie wirusów w hodowlach komórkowych
  • Izolacja materiału genetycznego namnażanego drobnoustroju z hodowli lub próbek biologicznych
  • Identyfikacja genetyczna drobnoustrojów w badanych próbkach
  • Wizualizacja patogenu w hodowli z użyciem mikroskopii fluorescencyjnej

Zobacz także: Laboratorium Hodowli Komórkowych BSL3 

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 13.05.2016
plusfontminusfontreloadfont