Zastępca Dyrektora Pionu Naukowo-Badawczego

Print Friendly

Zastępca Dyrektora Pionu Naukowo-Badawczego

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy doświadczonego menedżera w obszarze tworzenia innowacji (R&D, nowoczesne technologie)
na stanowisko:
Z-ca Dyrektora Pionu Naukowo-Badawczego
m-ce pracy: Wrocław
nr ref: ZDPNB/08/2017

Szukamy doświadczonej, entuzjastycznej, dynamicznej, zorientowanej na wyniki osoby, posiadającej:
• stopień naukowy, preferowany stopień dr,
• dorobek naukowy, w szczególności w obszarze specjalizacji Wrocławskiego Centrum Badań EIT+,
• doświadczenie w zakresie współpracy sektora naukowego z sektorem biznesu,
• doświadczenie w zarzadzaniu zespołami badawczymi,
• doświadczenie w obsłudze projektów w obszarze B+R,
• umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania relacji biznesowych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, umożliwiającym swobodna komunikację w obszarze naukowym i biznesowym.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• wdrożenie i optymalizację modelu utrzymania i funkcjonowania laboratoriów naukowo-badawczych,
• zarządzanie infrastrukturą laboratoryjną,
• nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją projektów i komercyjnych zleceń naukowo-badawczych,
• nadzór nad realizacją procesów badawczych w laboratoriach,
• rozwój świadczonych usług badawczych i pomiarowych,
• zarządzanie i optymalizację kosztów funkcjonowania laboratoriów,

Oferujemy:
• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pierwszej organizacji typu RTO (Research and Technology Organisation) powstającej na rynku polskim.
• Realny wpływ na współtworzenie wizji rozwoju firmy.
• Twórcze i wymagające środowisko pracy na styku nauki i biznesu.
• Stały kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami z obszaru bio i nanotechnologii.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: ZDPNB/08/2017
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 08.08.2017
plusfontminusfontreloadfont