STYPENDYSTA

Print Friendly, PDF & Email

STYPENDYSTA

W związku z realizacją projektu badawczego SYMFONIA 2 „Przejściowe stany białek w projektowaniu niskocząsteczkowych inhibitorów oddziaływań białko-białko”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, poszukujemy doktoranta na okres 5 miesięcy na stanowisko:
STYPENDYSTA
Nr ref: Symfonia 2/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Projekt dotyczy poszukiwania niskocząsteczkowych związków organicznych będących antagonistami oddziaływania receptor-czynnik wzrostu. Nasze badania skupiają się wokół aktualnego i trudnego problemu efektywnego projektowania związków niskocząsteczkowych. Aktywnie działające w komórce związki niskocząsteczkowe, specyficznie wiążące białka, są niezwykle istotne w badaniu szlaków biochemicznych białek. Cząsteczki białek, które są przedmiotem naszego zainteresowania, to białka w większości zaangażowane w proces nowotworzeni. Często, w tkance zmienionej nowotworowo, występują w postaci zmutowanej lub jako białka regulatorowe indukujące konstytutywna ekspresję genów odpowiedzialnych za rozwój choroby. Wierzymy, że nasze badania będą ważnym wkładem w prace całej społeczności zaangażowanej w badania nad rakiem i pomogą opisać szlaki biochemiczne, które ostatecznie prowadzą do powstawania nowotworów.

GŁÓWNE ZADANIA I OBOWIĄZKI :
• Udział w prowadzeniu badań naukowych w ramach realizacji zadania badawczego.
• Opracowanie otrzymanych rezultatów, dokumentowanie badań w formie dziennika laboratoryjnego.
• Przekazywanie wyników badań przełożonemu i archiwizacja wyników badań i udział w przygotowaniu publikacji naukowych.
• Analiza rezultatów badań, przygotowanie materiału do publikacji w czasopismach naukowych, prezentacja na konferencjach naukowych.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW:
• Dyplom ukończenia studiów wyższych drugiego stopnia albo równoważnych.
• Pomyślne przejście procesu rekrutacji na studia doktoranckie.
• Znajomość biologii molekularnej, biologii komórki, biochemii i biofizyki.
• Wiedza praktyczna z zakresu oczyszczania i ekspresji protein.
• Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
• Dobra znajomość języka angielskiego.
• Dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu biologii czynników wzrostu fibroblastów i ich receptorów.
Poszukujemy kandydatów na etapie R1- First Stage Researcher zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej.

KANDYDATOM OFERUJEMY
Stypendium doktorskie przez okres 5 miesięcy.
• Udział w prestiżowym, innowacyjnym projekcie badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących nowoczesne techniki badawcze.

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) zawierające informacje potwierdzające posiadane kwalifikacje i pomocne w ocenie zgłaszanej kandydatury oraz dwa listy rekomendacyjne (w tym jeden od opiekuna pracy magisterskiej) należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując SYMFONIA 2

Dokumenty aplikacyjne należy przesyłać do 24 czerwca 2018 roku do godz. 00.00

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 28.05.2018
plusfontminusfontreloadfont