Starszy Specjalista ds. Szkoleń z zakresu efektywności energetycznej

Print Friendly, PDF & Email

Starszy Specjalista ds. Szkoleń z zakresu efektywności energetycznej

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Starszy Specjalista ds. Szkoleń
z zakresu efektywności energetycznej
do współpracy przy realizacji projektu CEPPI

Nr ref: S/CEPPI/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów, dla przedstawicieli jednostek sektora publicznego, dotyczących zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (Public Procurement of Innovation) w obszarze efektywności energetycznej.
• Opracowanie artykułów upowszechniających działania realizowane w ramach projektu CEPPI.
• Realizacja działań związanych z upowszechnianiem efektów realizowanego projektu na stronach www.
• Przygotowanie procedur dialogu technicznego we współpracy z pozostałym specjalistami zatrudnionymi w ramach projektu CEPPI.

Kwalifikacje zawodowe:
• Doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń.
• Wiedza z zakresu zamówień publicznych.
• Podstawowa wiedza z zakresu efektywności energetycznej.
• Umiejętność pisania i redagowania tekstów informacyjnych i promocyjnych.
• Doświadczenie zawodowe przy realizacji projektów finansowanych przez UE, jak również umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej (SIWZ, OPZ, sprawozdania itp.).

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym ośrodku naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w innowacyjnym projekcie realizowanym w międzynarodowym konsorcjum.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: S/CEPPI/2018 w terminie do 22.02.2018.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 09.02.2018
plusfontminusfontreloadfont