Specjalista ds. Transferu Technologii

Print Friendly, PDF & Email

Specjalista ds. Transferu Technologii

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko

Specjalista ds. Transferu Technologii
Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. TT/2018

Główne zadania i obowiązki:
• Identyfikowanie technologii, wyników badań i projektów o potencjalne komercyjnym.
• Monitorowanie rozwoju przedsięwzięć o potencjalne komercyjnymi w ścisłym kontakcie z zespołem naukowym.
• Projektowanie ścieżki komercjalizacji dla przedsięwzięć o potencjalne komercyjnym.
• Opracowywanie analiz w zakresie potencjału wdrożeniowego i komercyjnego nowych technologii.
• Stała współpraca z kadrą naukową i przedstawicielami biznesu w zakresie komercjalizacji, transferu technologii i wiedzy.
• Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów naukowych i biznesowych.
• Asystowanie w negocjacjach biznesowych.
• Współpraca z kancelarią prawną oraz rzecznikiem patentowym.
• Sporządzanie dokumentów dotyczących transferu technologii takich, jak m.in. MTA, NDA, MOU, licencje.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe (biotechnologia, chemia, nanotechnologia, medycyna lub nauki pokrewne).
• Czteroletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
• Znajomość najnowszych technologii i trendów w rozwoju danego obszaru wiedzy.
• Znajomość zagadnień dotyczących procesu transferu technologii.
• Znajomość procesu patentowania oraz podstawowa znajomość Prawa Własności Przemysłowej.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 w mowie i piśmie.
• Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.
• Umiejętność pracy pod presją czasu w interdyscyplinarnym zespole.
• Umiejętność negocjacji.
• Swobodne posługiwanie się pakietem Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania programu Excel jako narzędzia do sporządzania bazy danych i ich analizy.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udziału w interesujących projektach.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref. TT/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Autor: bbocian, Opublikowano: 12.06.2018
plusfontminusfontreloadfont