Specjalista ds. Pozyskiwania Projektów

Print Friendly, PDF & Email

Specjalista ds. Pozyskiwania Projektów

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Specjalista ds. Pozyskiwania Projektów

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. PP/5/2018

Główne zadania i obowiązki:
• Monitorowanie programów oraz inicjatyw na poziomie regionu, kraju i UE w zakresie obszarów priorytetowych dla spółki w celu zidentyfikowania źródeł finansowania projektów.
• Przygotowywaniem informacji dla pracowników spółki z aktualnymi wiadomościami, wydarzeniami, konkursami i szkoleniami z zakresu dotacji.
• Współpraca z pracownikami spółki w zakresie pozyskiwania nowych projektów w Spółce (projekty badawcze, naukowe oraz wspierające rozwój organizacji) .
• Analizowanie możliwości pozyskania dofinansowania dla projektu w ramach dostępnych programów i funduszy europejskich, weryfikacja terminów i rodzajów naborów.
• Pozyskiwanie danych niezbędnych do stworzenia dokumentacji aplikacyjnej.
• Sporządzanie wniosków projektowych i analiz finansowych, w tym optymalizowanie treści wniosku w celu uzyskania maksimum punktów.
• Nadzór i weryfikacja przygotowywanej dokumentacji do umowy o dofinansowanie.
• Doradztwo w zakresie prowadzenia projektów.
• Nadzór nad poprawnością finansowo-prawną składanych projektów.
• Współpraca z działem finansowo-księgowym.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe (preferowane: ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo, administracja).
• Co najmniej 5 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku.
• Bardzo dobra znajomości programów dotacyjnych UE i programów krajowych, w tym znajomość źródeł finansowania projektów badawczo-rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem środków ogólnoeuropejskich.
• Doświadczenia w pracy z generatorem wniosków o dotacje unijne.
• Doświadczenie zawodowe w samodzielnym i skutecznym przygotowywaniu projektów międzynarodowych i krajowych w ramach: m.in. NCBR, NCN, MNiSW, PO KL, PO IG, PO IR, RPO, 7PR, Horyzont 2020 itp.
• Mile widziane doświadczenie w zakresie tworzenia prognoz finansowych dla projektów oraz wykonywaniu opłacalności wdrożenia rezultatów projektu.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udziału w interesujących projektach.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref. PP/5/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 25.05.2018
plusfontminusfontreloadfont