Specjalista ds. Naukowych w Laboratorium Epitaksji Związków Półprzewodnikowych

Print Friendly, PDF & Email

Specjalista ds. Naukowych w Laboratorium Epitaksji Związków Półprzewodnikowych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. Naukowych
w Laboratorium Epitaksji Związków Półprzewodnikowych

Nr ref: SN/E/1/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Udział w realizacji zadań badawczych w projekcie, w tym m.in. planowanie i przeprowadzanie eksperymentów.
• Analiza danych eksperymentalnych.
• Prezentowanie wyników na spotkaniach projektowych.

Kwalifikacje zawodowe:
• Post-doc z kilkuletnim stażem.
• Doświadczenie w prowadzeniu badań powierzni półprzewodnikowych.
• Min. 3 miesięczny staż w zagranicznej jednostce badawczej.
• Ponad 20 publikacji naukowych z listy filadelfijskiej (w tym publikacje na temat azotków galu).
• Udokumentowana znajomość metod badań powierzchni takich jak: XPS, UPS, AFM i STM.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym nomenklatury specjalistycznej.
• Samodzielność.
Poszukujemy kandydatów na etapie R2 -Recognised Researcher (zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących nowoczesne techniki i najnowszą aparaturę badawczą.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: SN/E/1/2018 w terminie do 4.02.2018r.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 30.01.2018
plusfontminusfontreloadfont