Specjalista ds. Instalacji Sanitarnych

Print Friendly

Specjalista ds. Instalacji Sanitarnych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. Instalacji Sanitarnych

Nr ref: SIS/DUI/9/2017
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:

• Wykonywanie obsługi serwisowej urządzeń i instalacji sanitarnych (wod-kan, uzdatnianie wody, dezaktywacja ścieków, urządzeń wentylacji, chłodzenia, kotłowni i gazów technicznych).
• Diagnozowanie i usuwanie usterek w powierzonym obszarze infrastruktury technicznej.
• Wykonywanie napraw i prac instalacyjnych urządzeń i instalacji sanitarnych.
• Nadzór branżowy nad realizacją konserwacji bieżącej.
• Tworzenie i archiwizowanie dokumentacji wewnętrznej.
• Bieżący monitoring i rozwiązywanie problemów pojawiających się w związku z eksploatacją budynków i instalacji w powierzonym obszarze.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie średnie techniczne.
• Podstawowa wiedza w zakresie instalacji i urządzeń wentylacji, chłodzenia, kotłowni, gazów technicznych, wod-kan.
• Minimum dwa lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
• Konieczne uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji z grupy I (E1, E2, E3).
• Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych, usuwania awarii.
• Praktyczna umiejętność serwisowania urządzeń i instalacji.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Rozwój umiejętności i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: SIS/DUI/9/2017
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 04.09.2017
plusfontminusfontreloadfont