Specjalista ds. Instalacji Elektrycznych

Print Friendly, PDF & Email

Specjalista ds. Instalacji Elektrycznych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Specjalista ds. Instalacji Elektrycznych

Nr ref: ELE/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Nadzór nad eksploatacją, serwisem, diagnozowaniem i usuwaniem awarii urządzeń oraz instalacji infrastruktury elektrycznej a także automatyki budynków i terenów należących do Spółki.
• Wykonywanie drobnych napraw i prac instalacyjnych urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oraz automatyki.
• Przeprowadzanie pomiarów instalacji i sieci zgodnie z Prawem budowlanym.
• Przeprowadzanie inspekcji zgodnie z Instrukcją Eksploatacji.
• Tworzenie i archiwizowanie dokumentacji wewnętrznej w zakresie branży elektrycznej.
• Przygotowanie materiałów przetargowych i udział w pracach komisji przetargowych na zakup energii elektrycznej oraz na prace związanie z obsługą i utrzymaniem urządzeń i instalacji infrastruktury elektrycznej.
• Bieżący monitoring i rozwiązywanie problemów pojawiających się w związku z eksploatacją budynków w zakresie branży elektrycznej.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie średnie techniczne o profilu elektrycznym lub energetycznym.
• Minimum dwa lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
• Doświadczenie praktyczne w pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami elektrycznymi do 20kV.
• Konieczne uprawnienia w zakresie eksploatacji, dozoru instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1) do 20kV.
• Znajomość podstaw Prawa energetycznego i budowlanego.
• Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych, usuwania drobnych awarii.
• Mile widziana znajomość technicznego języka angielskiego w zakresie branży elektrycznej.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Rozwój umiejętności i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.:
Nr ref: ELE/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 18.04.2018
plusfontminusfontreloadfont