Specjalista ds. Archiwizacji

Print Friendly, PDF & Email

Specjalista ds. Archiwizacji

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Specjalista ds. Archiwizacji

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. AR/5/2018

Główne zadania i obowiązki
• Obsługa procesów kancelaryjnych i archiwalnych.
• Przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji.
• Przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
• Udostępnianie i wypożyczanie dokumentacji przekazywanej przez komórki organizacyjne do archiwum Spółki.
• Koordynacja niszczenia dokumentacji nie archiwalnej.
• Sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności archiwum.
• Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją, jej właściwym zarządzaniem oraz odpowiednim przygotowaniem do przekazania do archiwum zakładowego.

Kwalifikacje zawodowe
• Ukończony kurs kancelaryjny lub wykształcenie z obszaru archiwistyki, zarządzania dokumentacją.
• Praktyczna znajomość przepisów archiwalnych.
• Dobra znajomość pakietu MS Office.
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
• Dokładność, skuteczność i terminowość w realizacji założonych celów.
• Mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
• Mile widziane prawo jazdy kat B.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref. AR/5/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 21.05.2018
plusfontminusfontreloadfont