SPECJALISTA DO SPRAW NAUKOWYCH (POST-DOC)

Print Friendly, PDF & Email

SPECJALISTA DO SPRAW NAUKOWYCH (POST-DOC)

W związku z realizacją projektu badawczego SonataBis finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Molekularne mechanizmy regulacji aktywności szlaków sygnałowych wewnątrzkomórkowych receptorów kwasów nukleinowych przez białko Pellino3 w odpowiedzi na infekcje wirusowe”, poszukujemy osoby do zespołu projektowego na stanowisku:

SPECJALISTA DO SPRAW NAUKOWYCH (POST-DOC)

Nr ref: SdN/PELLINO
m-ce pracy: Wrocław

Celem projektu jest scharakteryzowanie procesu regulacji transkrypcji i aktywności wewnątrzkomórkowych receptorów zdolnych do wykrywania obecności RNA pochodzenia wirusowego (RIG-I i MDA5) przez ligazę ubikwityny Pellino 3. Obejmuje on trzy nadrzędne zadania badawcze:
• charakterystykę białek regulowanych przez Pellino3 w szlakach aktywowanych przez RLR,
• badania roli Pellino3 jako modulatora odpowiedzi antywirusowej indukowanej wirusami aktywującymi szlaki RLR,
• charakterystykę udziału białka Pellino3 w indukowanej wirusami odpowiedzi nieswoistej na modelu zwierzęcym.

GŁÓWNE ZADANIA
• Wykonywanie badań naukowych w ramach realizacji projektu.
• Opracowywanie danych i wyników, prowadzenie dokumentacji badań w postaci dziennika laboratoryjnego.
• Przekazywanie wyników badań przełożonemu.
• Analiza wyników i przygotowywanie publikacji w czasopismach naukowych, prezentacja wyników na konferencjach.
• Opieka nad doktorantami.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW
• Tytuł doktora.
• Znajomość biologii molekularnej i immunologii.
• Doświadczenie w badaniach nad przekazywaniem sygnału w komórce.
• Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
• Gotowość do pracy na zwierzętach laboratoryjnych (myszy).
• Dobra znajomość języka angielskiego.
• Wiedza zakresu wirusologii będzie dodatkowym atutem
Poszukujemy kandydatów na etapie R2 -Recognised Researcher (zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

KANDYDATOM OFERUJEMY
• Udział w prestiżowym i innowacyjnym projekcie badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących nowoczesne techniki badawcze.
• Umowa o pracę na pełen etat.

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) oraz list rekomendacyjny należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr referencyjny Nr ref: SdN/PELLINO w terminie do 8.06.2018 r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 02.10.2017
plusfontminusfontreloadfont