Kierownik Laboratorium Krystalografii (XRD)

Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Laboratorium Krystalografii (XRD)

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Kierownik Laboratorium Krystalografii (XRD)
odpowiedzialnego za efektywne zarządzanie podległym laboratorium
oraz pozyskiwanie i realizację badań naukowych i badawczo-rozwojowych.

Nr ref: KL/K/2/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Definiowanie potencjału naukowo-badawczego i usługowego laboratorium oraz kierunków jego wykorzystania.
• Pozyskiwanie i realizacja projektów naukowych i komercyjnych.
• Świadczenie usług badawczych i pomiarowych.
• Budowanie zespołów badawczych do realizacji zadań i projektów.
• Zarządzanie podległym zespołem, bezpieczeństwem ludzi i sprzętu w laboratorium.
• Utrzymanie oraz doskonalenie wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
• Opracowanie, wdrożenie i zarządzanie procesami badawczymi w laboratorium.
• Zarządzanie kosztami laboratorium i ich optymalizacja.
• Obserwacja światowych trendów naukowych w dziedzinie badań i wzbogacanie oferty laboratorium o nowe usługi.
• Budowa i utrzymanie relacji z partnerami naukowymi i biznesowymi w zakresie tworzenia sieci kontaktów i wspierania rozwoju kadr naukowych oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Kwalifikacje zawodowe:
• Stopień doktora w obszarze zgodnym z profilem laboratorium lub wykształcenie wyższe w obszarze zgodnym z profilem laboratorium i 10 letnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej i prowadzeniu badań technikami XRD (analiza fazowa jakościowa i ilościowa, wyznaczenie struktury krystalicznej, tekstura krystalograficzna, analiza warstw epitaksjalnych, naprężenia własne).
• Znajomość rynku komercyjnych analiz dyfrakcyjnych.
• Doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym.
• Minimum dwa lata doświadczenia w zarządzaniu procesami badawczymi oraz zarządzaniu zespołem badawczym.
• Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym nomenklatury specjalistycznej.

Poszukujemy kandydatów na etapie minimum R2 -Recognised Researcher -zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: KL/K/2/2018 w terminie do 28.02.2018r.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 09.02.2018
plusfontminusfontreloadfont