Kierownik Działu Marketingu

Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Działu Marketingu

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Kierownik Działu Marketingu
odpowiedzialnego za prowadzenie działań wspierających rozwój sprzedaży usług i produktów R&D

Nr ref: M/4/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Kreowanie i wdrażanie strategii marketingowej Spółki wspierającej realizację strategii sprzedaży.
• Współudział w tworzeniu strategii sprzedażowej spółki.
• Stały monitoring rynku i analiza tendencji rynkowych.
• Analiza potrzeb i oczekiwań potencjalnych partnerów biznesowych.
• Rekomendowanie działań wykorzystujących nowe możliwości rynkowe.
• Poszukiwanie nowych rozwiązań promocji oferty produktowej.
• Przygotowanie i realizacja planów działań marketingowych i promocyjnych.
• Analiza efektywności strategii i działań marketingowych w odniesieniu do wyników sprzedaży.
• Koordynowanie działań związanych z przygotowaniem materiałów promocyjnych i marketingowych spółki.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe kierunkowe (marketing, ekonomia, zarządzanie).
• Kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem marketingu.
• Pożądane doświadczenie w tworzeniu marketingu sprzedażowego w obszarze nowych technologii.
• Praktyczna znajomość nowoczesnych narzędzi marketingu handlowego.
• Znajomość zagadnień związanych z marketingiem badań naukowych i nowych technologii.
• Wysoko rozwinięte umiejętności analityczne.
• Umiejętność wyciągania wniosków i prezentowania wyników analiz.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
• Zaawansowana znajomość pakietu MS Office (zwłaszcza Excel).
• Umiejętność pracy pod presją czasu.
• Wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne
• Kreatywność, inicjatywa oraz doskonała organizacja pracy własnej.

Kandydatom oferujemy:
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Możliwość wdrażania własnych pomysłów i samodzielność w zarządzaniu powierzonym obszarem.
• Interesującą i pełną wyzwań pracę oraz możliwość rozwoju poprzez udział w niestandardowych projektach.
• Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: Nr ref: M/4/2018
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 09.04.2018
plusfontminusfontreloadfont