Kierownik Działu Komunikacji

Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Działu Komunikacji

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Kierownik Działu Komunikacji
odpowiedzialnego za zapewnienie właściwej i kompleksowej informacji o działalności Spółki w mediach oraz za efektywną komunikację wewnętrzną.

Nr ref: K/4/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Tworzenie, wdrażanie i monitorowanie strategii komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Spółki.
• Opracowywanie i realizacja kampanii służących budowie marki.
• Kompleksowe prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i eventowych.
• Budowanie i utrzymywanie efektywnej współpracy z mediami. Pełnienie roli rzecznika prasowego Spółki.
• Prowadzenie monitoringu mediów.
• Zarządzanie stroną internetową Spółki.
• Zapewnienie obecności w mediach społecznościowych.
• Wsparcie wszystkich działów firmy w zakresie komunikacji zewnętrznej w realizacji kluczowych projektów firmowych.
• Współpraca z zewnętrznymi agencjami wspomagającymi działania PR.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe kierunkowe (PR, komunikacja, nauki dziennikarskie, marketing).
• Kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu obszarem PR/marketingiem w organizacji.
• Doświadczenie w koordynowaniu kampanii marketingowych i projektów eventowych.
• Doświadczenie w obszarze komunikacji wewnętrznej, employer brandingu.
• Znajomość technik i kanałów komunikacyjnych oraz rynku usług.
• Praktyczna umiejętność redagowania tekstów i komunikatów; tzw. „lekkie pióro”.
• Doskonałe kompetencje prezentacyjne oraz interpersonale, umiejętność budowania relacji z innymi.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
• Zaawansowana znajomość pakietu MS Office.
• Umiejętność pracy pod presją czasu.
• Kreatywność, inicjatywa oraz doskonała organizacja pracy własnej.

Kandydatom oferujemy:
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Możliwość wdrażania własnych pomysłów i samodzielność w zarządzaniu powierzonym obszarem.
• Interesującą i pełną wyzwań pracę oraz możliwość rozwoju poprzez udział w niestandardowych projektach.
• Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: Nr ref: K/4/2018
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 09.04.2018
plusfontminusfontreloadfont