Inżynier Procesu w Laboratorium Nanotechnologii Struktur Półprzewodnikowych

Print Friendly, PDF & Email

Inżynier Procesu w Laboratorium Nanotechnologii Struktur Półprzewodnikowych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Inżynier Procesu
w Laboratorium Nanotechnologii Struktur Półprzewodnikowych

Nr ref: IP/LNSP/3/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Obsługa i nadzór nad aparaturą badawczą laboratorium.
• Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej laboratorium.
• Współpraca z działem technicznym wewnątrz organizacji.
• Współpraca z partnerem zewnętrznym w zakresie usług serwisowych.
• Pomoc w utrzymaniu operacyjności Cleanroom’ów.
• Przygotowywanie zamówień w ramach realizacji projektów.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe: nauki techniczne lub ścisłe.
• Doświadczenie w pracy związanej z obsługą i utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej.
• Doświadczenie w pracy w laboratorium typu cleanroom.
• Znajomość technologii półprzewodnikowej.
• Doświadczenie w obsłudze aparatury wysokopróżniowej w tym w obsłudze napylarek próżniowych.
• Umiejętność konserwacji i bieżącej kontroli urządzeń.
• Praktyczne doświadczenie w procesach półprzewodnikowych np. wytwarzaniu warstw, urządzeń plazmowych, wytrawianiu, litografii.
• Umiejętność budowania nowych układów pomiarowych i charakteryzacyjnych.
• Doświadczenie w programowaniu.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Poszukujemy kandydatów na etapie R1- First Stage Researcher lub R2 -Recognised Researcher-zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: IP/LNSP/3/2018 w terminie do 30.03.2018r.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 02.03.2018
plusfontminusfontreloadfont