Inżynier Procesu w Laboratorium Krystalografii

Print Friendly, PDF & Email

Inżynier Procesu w Laboratorium Krystalografii

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Inżynier Procesu
w Laboratorium Krystalografii

Nr ref: IP/LK/11/2017
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Planowanie i realizacja analiz i badań w ramach prowadzonych projektów naukowo-badawczych
i zleceń komercyjnych.
• Obsługa dyfraktometru proszkowego i/lub monokrystalicznego (rentgenowski WAXS/SAXS – EMPYREAN, PANalytical; monokrystaliczny SuperNova, Dual Source, Agilent Technologies).
• Udział w procesie akredytacji nowych metod badawczych w laboratorium i certyfikacji procesów laboratoryjnych.
• Prowadzenie harmonogramu pracy laboratorium.
• Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej.
• Prowadzenie dokumentacji laboratoryjnej zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania (PN-EN ISO/IEC 17025).

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe z dziedziny inżynierii materiałowej, fizyki, chemii lub pokrewnej.
• Znajomość metod badawczych oraz wiedzy na temat nauki o materiałach.
• Minimum 1 rok doświadczenia w obsłudze dyfraktometru proszkowego i monokrystalicznego.
• Minimum 1 rok doświadczenia w pracy badawczo-naukowej.
• Mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym.
• Mile widziane doświadczenie w analizie materiałów.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym nomenklatury specjalistycznej.
• Bardzo dobra znajomość pakietu MS OFFICE.
• Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.

Poszukujemy kandydatów na etapie R1-First Stage Researcher zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: Nr ref: IP/LK/11/2017 w terminie do 23.11.2017r.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 02.11.2017
plusfontminusfontreloadfont