Inżynier Badań w Laboratorium Materiałów Polimerowych

Print Friendly

Inżynier Badań w Laboratorium Materiałów Polimerowych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Inżynier Badań
w Laboratorium Materiałów Polimerowych

(pracownie Badań Właściwości Powierzchni oraz Testów Przyspieszonego Starzenia)
odpowiedzialnego za samodzielne prowadzenie badań i realizację procesów badawczych

Nr ref: IB/LMP/9/2017
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Wykonywanie badań w ramach zleceń komercyjnych oraz interdyscyplinarnych projektów badawczych.
• Pozyskiwanie projektów badawczych zgodnych z obszarami badawczymi Laboratorium Materiałów Polimerowych.
• Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.
• Udział we wdrożeniu i utrzymaniu w laboratorium systemów zarządzania zgodnych z normą PN/EN ISO 17025.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie min. wyższe w obszarze nauk chemicznych, inżynierii materiałowej lub pokrewnych. Tytuł doktora będzie dodatkowym atutem.
• Wiedza z zakresu prowadzenia testów przyspieszonego starzenia w komorach klimatycznych oraz chemii fizycznej (w tym swobodna energia powierzchniowa, zwilżalność, napięcie powierzchniowe,
w odniesieniu do ciał stałych, cieczy i proszków).
• Umiejętność doboru warunków prowadzenia badań przyspieszonego starzenia w komorach: UV, klimatycznej, szoków termicznych oraz mgły solnej oraz umiejętność wykonywania pomiarów
i analizy wyników uzyskanych za pomocą goniometru, kolorymetru i połyskomierza.
• Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym.
• Praktyczna znajomość technik związanych z badaniem właściwości powierzchni oraz prowadzenia testów przyspieszonego starzenia: goniometr, tensjometr, kolorymetr połyskomierz, komora klimatyczna, komora szoków termicznych, komora mgły solnej, komora UV.
• Mile widziane doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w projektach badawczych oraz dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym nomenklatury specjalistycznej.

Poszukujemy kandydatów na etapie R1- First Stage Researcher lub R2 -Recognised Researcher (zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: IB/LMP/9/2017 w terminie do 18.10.2017
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 27.09.2017
plusfontminusfontreloadfont