Inżynier Badań w Laboratorium Materiałów Polimerowych (pracownia Palności oraz Reologii Tworzyw Sztucznych)

Print Friendly, PDF & Email

Inżynier Badań w Laboratorium Materiałów Polimerowych (pracownia Palności oraz Reologii Tworzyw Sztucznych)

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Inżynier Badań w Laboratorium Materiałów Polimerowych
(pracownia Palności oraz Reologii Tworzyw Sztucznych)

odpowiedzialnego za samodzielne prowadzenie badań i realizację procesów badawczych

Nr ref: IB/LMP/P/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Wykonywanie badań w ramach zleceń komercyjnych oraz interdyscyplinarnych projektów badawczych.
• Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.
• Pozyskiwanie projektów badawczych zgodnych z obszarami badawczymi Laboratorium Materiałów Polimerowych.
• Udział we wdrożeniu i utrzymaniu w laboratorium systemów zarządzania zgodnych z normą PN/EN ISO 17025.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie min. wyższe w obszarze nauk chemicznych, inżynierii materiałowej lub pokrewnych. Pożądany stopień doktora nauk chemicznych.
• Wiedza z zakresu chemii, fizykochemii i reologii polimerów.
• Umiejętność analizy palności oraz właściwości reologicznych polimerów, tworzyw sztucznych.
• Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym.
• Praktyczna znajomość technik palności: UL94, kalorymetr stożkowy, komora do badań gęstości dymu, indeks tlenowy oraz reologii tworzyw sztucznych: plastometr, Vicat/HDT, reometr kapilarny, lepkościomierz.
• Mile widziane doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w projektach badawczych oraz dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym nomenklatury specjalistycznej.
Poszukujemy kandydatów na etapie R1- First Stage Researcher lub R2 -Recognised Researcher-zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: Nr ref: IB/LMP/P/2018 w terminie do 8.06.2018 r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 12.03.2018
plusfontminusfontreloadfont