Inżynier Badań w Laboratorium Hodowli Komórkowych

Print Friendly, PDF & Email

Inżynier Badań w Laboratorium Hodowli Komórkowych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Inżynier Badań
w Laboratorium Hodowli Komórkowych

odpowiedzialnego za samodzielne prowadzenie badań
i realizację procesów badawczych w projekcie FLUSENSOR .

Przedmiotem Projektu jest opracowanie prototypu FLUSENSORA, miniaturowego, ultraczułego i szybkiego testu do wykrywania wszystkich serotypów wirusa grypy.

Nr ref: IB/F/LHK
m-ce pracy: Wrocław

GŁÓWNE ZADANIA
• Planowanie i wykonywanie badań naukowych w ramach realizacji projektu.
• Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.
• Prowadzenie dokumentacji badań i przekazywanie wyników badań przełożonemu.
• Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej.
• Planowanie zakupów potrzebnych materiałów do realizacji badań w projekcie.


WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

• Wykształcenie wyższe magisterskie i 5 letnie doświadczenie w pracy w laboratorium lub stopień doktora w obszarze zgodnym z profilem laboratorium.
• Doświadczenie zawodowe (co najmniej dwuletni staż pracy w instytucji naukowej) w zakresie wirusologii, mikrobiologii, biologii molekularnej oraz pracy z hodowlami komórkowymi, z materiałem zakaźnym i w zakresie diagnostyki medycznej.
• Umiejętność posługiwania się technikami z zakresu biochemii, biologii molekularnej i komórkowej oraz technikami pracy laboratoryjnej z wirusami, w tym z patogenami o podwyższonym stopniu zagrożenia.
• Biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w tym nomenklatury specjalistycznej.

Poszukujemy kandydatów na etapie R1- First Stage Researcher lub R2 -Recognised Researcher (zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

KANDYDATOM OFERUJEMY
• Udział w prestiżowym i innowacyjnym projekcie badawczym.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących nowoczesne techniki badawcze.
• Umowa o pracę na pełen etat.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: IB/F/LHK w terminie do 18.10.2017

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 02.10.2017
plusfontminusfontreloadfont