Inżynier Badań w Laboratorium ASA, GC, FTIR

Print Friendly

Inżynier Badań w Laboratorium ASA, GC, FTIR

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Inżynier Badań w Laboratorium ASA, GC, FTIR
odpowiedzialnego za samodzielne prowadzenie badań i realizację procesów badawczych

Nr ref: IB/ASA/7/2017
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Wykonywanie badań w ramach zleceń komercyjnych oraz interdyscyplinarnych projektów badawczych.
• Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.
• Pozyskiwanie projektów naukowych i komercyjnych zgodnych z obszarami badawczymi laboratorium.
• Opracowywanie, walidacja i optymalizacja metod badawczych do zleceń komercyjnych i projektów.
• Tworzenie komercyjnej oferty laboratorium.
• Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej (podstawowy serwis bieżący, nadzór nad dokumentacją, utrzymywanie kontaktu z firmami obsługującymi serwisy aparatury).
• Utrzymanie oraz doskonalenie wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
• Wsparcie w procesie doposażania laboratorium (zakupu materiałów zużywalnych i odczynników).

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe magisterskie i 5 letnie doświadczenie w pracy w laboratorium ASA, GC lub FTIR lub stopień doktora w obszarze zgodnym z profilem laboratorium.
• Doświadczenie w prowadzeniu badań techniką absorpcyjnej spektroskopii atomowej, ICP (inductively coupled plasma) oraz FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy).
• Samodzielność i biegłość w prowadzeniu badań w/w technikami.
• Umiejętność analitycznego myślenia, interpretacji wyników i wyciągania wniosków.
• Mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium akredytowanym.
• Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu badań techniką GC (chromatografii gazowej).
• Mile widziane doświadczenie w zakresie walidacji metod badawczych.
• Mile widziane doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w projektach badawczych oraz dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym nomenklatury specjalistycznej.
Poszukujemy kandydatów na etapie R1- First Stage Researcher lub R2 -Recognised Researcher-zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.
Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: IB/ASA/7/2017 r w terminie do 6.08.2017r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 11.07.2017
plusfontminusfontreloadfont