Główny Specjalista ds. Wdrożenia Strategii PPI* w jednostkach publicznych

Print Friendly, PDF & Email

Główny Specjalista ds. Wdrożenia Strategii PPI* w jednostkach publicznych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Główny Specjalista ds. Wdrożenia Strategii PPI*
w jednostkach publicznych

*PPI – zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (Public Procurement of Innovation)

do współpracy przy realizacji projektu CEPPI

Nr ref: SPPI/CEPPI/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Przeprowadzenie analizy strategicznej lokalnego rynku pod kątem możliwości wdrażania innowacyjnych zamówień publicznych na terenie miasta Wrocławia.
• Organizacja spotkań oraz promowanie idei projektu wśród przedstawicieli samorządu odpowiedzialnych za politykę w obszarze efektywności energetycznej i ochrony klimatu.
• Podejmowanie działań mających na celu wdrażanie przez lokalny samorząd innowacyjnych zamówień publicznych w działaniach ukierunkowanych na ochronę klimatu i efektywność energetyczną.
• Analiza strategicznych dokumentów Gminy Wrocław związanych z ochroną klimatu i efektywnością energetyczną.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe.
• Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy w samorządzie.
• Doświadczenie w opracowywaniu dokumentów, wniosków, uchwał itp.
• Wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu.
• Znajomość strategicznych dokumentów gminy Wrocław w obszarze ochrony klimatu i efektywności energetycznej.
• Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym ośrodku naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w innowacyjnym projekcie realizowanym w międzynarodowym konsorcjum.
Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: SPPI/CEPPI/2018 w terminie do 23.03.2018r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 12.03.2018
plusfontminusfontreloadfont