Główny Specjalista ds. Efektywności Energetycznej

Print Friendly, PDF & Email

Główny Specjalista ds. Efektywności Energetycznej

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Główny Specjalista ds. Efektywności Energetycznej
do współpracy przy realizacji projektu CEPPI

Nr ref: EE/CEPPI/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Przygotowanie dokumentacji merytorycznej niezbędnej do wyłonienia wykonawców audytów energetycznych.
• Współpraca z partnerami projektu w zakresie typowania obiektów, w których przeprowadzone zostaną audyty energetyczne na potrzeby projektu CEPPI.
• Współpraca z wykonawcą wskazanym przez EIT+ w zakresie przeprowadzenia i realizacji audytów energetycznych.
• Udzielanie i udostępnianie informacji wykonawcy przeprowadzającemu audyt na zlecenie EIT+, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji audytów zgodnie z założeniami projektu CEPPI.
• Nadzór na prawidłową realizacją audytów energetycznych we wskazanych obiektach.
• Bieżąca analiza danych z audytów i opracowanie wniosków i rekomendacji dla obiektów, w których przeprowadzono audyty.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe techniczne.
• Doświadczenie w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych.
• Wiedza z zakresu audytów energetycznych i efektywności energetycznej.
• Umiejętność analizy danych z audytów energetycznych.
• Wiedza dotycząca rozwiązań modernizacyjnych w zakresie optymalizacji zużycia energii w różnego rodzaju budynkach.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym ośrodku naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w innowacyjnym projekcie realizowanym w międzynarodowym konsorcjum.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: EE/CEPPI/2018 w terminie do 22.02.2018.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 09.02.2018
plusfontminusfontreloadfont