ASYSTENT NAUKOWO-BADAWCZY

Print Friendly, PDF & Email

ASYSTENT NAUKOWO-BADAWCZY

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko ASYSTENT NAUKOWO-BADAWCZY, który będzie wspomagał zespół badawczy zajmujący się opracowaniem konstrukcji laserowych czujników gazu w projekcie „Systemy laserowej detekcji siarkowodoru dla zastosowań w przemyśle wydobywczym” (H2SENS). Projekt realizowany jest w ramach programu LIDER Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nr ref: ANB-LIDER/05/2016
miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
Udział w realizacji zadań badawczych w projekcie, w tym m.in. planowanie i przeprowadzanie eksperymentów, analizę danych eksperymentalnych, udział w przygotowaniu i przeprowadzaniu procesów zakupowych, prezentowanie wyników na spotkaniach oraz konferencjach.

Wymagania wobec kandydatów:
• Minimum wykształcenie wyższe techniczne w obszarze: fizyka, elektronika lub pokrewne.
• Doświadczenie w pracy laboratoryjnej i naukowej.
• Znajomość obsługi urządzeń elektronicznych (oscyloskopy, analizatory widma elektrycznego itp.)
• Znajomość podstaw optyki i elektroniki.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym.
• Samodzielność.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
• Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.
• Możliwości rozwoju zawodowego.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: ANB-LIDER/05/2016

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 30.05.2016
plusfontminusfontreloadfont