Zadania badawcze realizowane w ramach projektu BioMed

Print Friendly, PDF & Email

Zadania badawcze realizowane w ramach projektu BioMed

Po kliknięciu w nazwisko naukowca, mogą Państwo zapoznać się z jego CV oraz dorobkiem naukowym.

Priorytet I. Zastosowanie nowych bionanomateriałów w terapii i diagnostyce
Zadanie I.1. Otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych
(kierownik: prof. dr hab. Jacek Otlewski)

Zadanie I.2. Wykrywanie substancji halucynogennych
(kierownik: prof. dr hab. Piotr Wieczorek)
Zadanie I.3. Identyfikacja molekularnych cech chorób związanych z dysfunkcją wybranych receptorów jądrowych i zastosowanie w diagnostyce (kierownik: dr hab. Ewa Marcinkowska)
Zadanie I.4. Wytworzenie zoptymalizowanego opatrunku lnianego opartego na włóknach z lnu syntetyzujących polihydroksymaślan (kierownik: prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski)

Priorytet II. Nowe leki i ich formy użytkowe
Zadanie II.1.
Antybiotyki na bazie nowych hemiaminali
(kierownik: prof. dr hab. Leszek Z. Ciunik)
Zadanie II.2. Terapia chorób cywilizacyjnych – innowacyjne leki przeciwrakowe i przeciw osteoporozie
(kierownik: dr Zdzisław Kiełbowicz)
Zadanie II.3. Supramolekularne postacie substancji bioaktywnych – od projektu do produktu
(kierownik: prof. dr hab. Aleksander Sikorski)
Zadanie II.4. Nanoenkapsułowanie farmaceutyków
(kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gamian)
Zadanie II.5. Biodegradowalne polimery dla wytwarzania leków oraz zastosowań w chirurgii i protetyce
(kierownik: prof. dr hab. Piotr Sobota)
Zadanie II.6. Zastosowania nowych technik modelowania molekularnego wspomagających racjonalne projektowanie inhibitorów, biokatalizatorów lub przełączników molekularnych (kierownik: dr hab. Tadeusz Andruniów)
Zadanie II.7. Modulacja aktywności katalitycznej RNA. Rybozymy HDV jako potencjalny cel terapii przeciwwirusowej oraz użyteczne biosensory
(kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk)

Priorytet III. Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych
Zadanie III.1.
Mechanizmy replikacji i segregacji chromosomów bakteryjnych – poszukiwanie nowych celów w terapii skierowanej przeciwko określonym patogenom, Helicobacter pylori i Mycobacterium tuberculosis (kierownik: prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwińska)
Zadanie III.2. Szczepionki przeciwbakteryjne nowej generacji: otrzymywanie, charakterystyka immunochemiczna, właściwości ochronne (kierownik: prof. dr hab. Czesław Ługowski)
Zadanie III.3. Wykorzystanie mechanizmów przyswajania żelaza i hemu przez bakterie Porphyromonas gingivalis w zapobieganiu i leczeniu periodontopatii (kierownik: dr hab. Teresa Olczak)
Zadanie III.4. Diagnostyka i prewencja chorób bakteryjnych
(kierownik: prof. dr hab. Andrzej Gamian)
Zadanie III.5. Zaawansowana diagnostyka chorób nowotworowych (kierownik: prof. dr hab. Piotr Dzięgiel)
Zadanie III.6. Opracowanie inhibitorów na chorobotwórczą E. coli (kierownik: dr Wiesław Świętnicki)
Zadanie III.7. Opracowanie nowego sposobu wiązania przeciwciał do nanodetektora wychwytującego rzadkie komórki we krwi (kierownik: prof. dr hab. Maciej Zabel)

Priorytet V. Biomarkery, biobankowanie i terapie komórkami macierzystymi
Zadanie V.1. Tworzenie i rozwój Biobanku  (kierownik: dr Łukasz Kozera)
Zadanie V.2. Ocena możliwości regeneracji uszkodzeń tkanki kostnej i nerwowej przy pomocy autologicznych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej i szpiku kostnego z zastosowaniem biomateriałów (kierownik: dr Krzysztof Marycz)

Ogólna tematyka prowadzonych badań:

– Otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych
– Nowe leki i ich formy użytkowe
– Nowe strategie diagnostyki, zapobiegania i leczenia chorób bakteryjnych
– Biomarkery, biobankowanie i terapie komórkami macierzystymi

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont