Tematyka

Print Friendly, PDF & Email

Tematyka

Jednym z obszarów zainteresowań Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ są projekty związane z naukami o życiu.  Tematyka realizowanych w tym obszarze badań  jest skierowana na aktualne potrzeby społeczeństwa, a rezultaty badań powinny przyczynić się do podniesienia jakości życia oraz skuteczniejszej walki  z chorobami cywilizacyjnymi poprzez rozwijanie wczesnej diagnostyki oraz nowoczesnej terapii.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+,  realizując kluczowy program badawczy BioMed „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne”, który skupia swoje zainteresowanie na trzech kluczowych obszarach badawczych:

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont