Projekty

Print Friendly, PDF & Email

Projekty

Jednym z obszarów zainteresowań Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ są projekty związane z rozwojem nanotechnologii. Aktualnie spółka realizuje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projekt „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach” – NanoMat.

Projekt NanoMat składa się z dziesięciu zadań badawczych, obejmujących takie dziedziny jak: fotonika, nanoelektronika, materiały typu SMART,sensoryka, magazynowanie i konwersja energii oraz medycyna.

Spółka realizuje również projekty wdrożeniowe  nanotechnologii, których przykładem jest projekt Akcelerator.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont