Otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych

Print Friendly, PDF & Email

Otrzymywanie i charakterystyka bionanomateriałów do specyficznych zastosowań medycznych

Zastosowanie nowych bionanomateriałów w terapii i diagnostyce
Badania są prowadzone  nad  ukierunkowanym dostarczaniem leku i obrazowaniem. Rezultatem badań będą nanoagregaty zawierające  markery nowotworowe, substancje czynne o działaniu toksycznym oraz elementy umożliwiające śledzenie preparatu w organizmie. Ponadto opracowuje się łącznik (linker) pozwalający na specyficzną prezentację, uwalnianie i aktywację substancji terapeutycznych w miejscu chorobowych.

Identyfikacja molekularnych cech chorób związanych z dysfunkcją wybranych receptorów jądrowych i jej zastosowanie w diagnostyce
Badania koncentrują się nad komórkami nowotworowymi białaczki oraz nad agonistami receptora jądrowego witaminy D (VDR). W celach diagnostycznych peptydy rozpoznające markery białaczkowe koniugowane są z nowoczesnymi znacznikami fluorescencyjnymi (kropkami kwantowymi), co pozwoli na stosowanie cytofluorymentrii przepływowej lub mikroskopii konfokalnej. W celach terapeutycznych peptydy są koniugowane z lekami lub izotopami radioaktywnymi, dzięki czemu terapia zostanie ograniczona do komórek zmienionych nowotworowo.

Wykrywanie substancji halucynogennych
Celem realizowanego projektu jest izolacja oraz identyfikacja substancji halucynogennych zawartych w wybranych gatunkach grzybów polskich, a następnie znalezienie metod ich analizy w płynach ustrojowych. Opracowane metody i techniki przyczynią się również do wykrywania innych substancji czynnych w organizmach.

Wytworzenie zoptymalizowanego opatrunku lnianego opartego na włóknach z lnu syntetyzującego polihydroksymaślan
Przedmiotem niniejszego zadania jest wytworzenie i przetestowanie nowych, ulepszonych opatrunków lnianych wykonanych z włókna roślin produkujących polihydroksymaślan, który posiada zdolność stymulowania proliferacji komórek. Wyniki uzyskane w toku realizacji zadania powinny być wystarczające do certyfikowania produktu, a w przypadku potwierdzenia skuteczności działania produktu i uzyskania certyfikatu możliwe będzie wprowadzenie opatrunków do produkcji i obrotu komercyjnego.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont