Opisy wynalazków

Print Friendly, PDF & Email

Opisy wynalazków

Wynalazki opracowane w projekcie NanoMat: 

1) Podczerwony Laser Światłowodowy o Mocy Optycznej 5W

Laser pracuje w konfiguracji MOPA, o dużej częstotliwości repetycji impulsu. Jako źródło może być zastosowane promieniowanie koherentne  szerokopasmowe lub impulsowe. Natomiast wyjściem promieniowania jest standardowy światłowód jednomodowy SMF-28.  Moc wyjściowa jest w pełni regulowana. Produkt może być zastosowany w takich branżach jak  telekomunikacja, miernictwo precyzyjne czy wojsko i obronność.

2) Kolorowe Znakowanie Metali Laserem

Rozwiązanie zapewnia uzyskiwanie powtarzalnych barw na znakowanych powierzchniach. Uzyskana barwa jest niezależna od wymiarów czy odległości od znakowanej powierzchni. Znakowanie z użyciem wynalazku może być wykonywanie na powierzchniach zakrzywionych.

3) Wzmacniacz Światłowodowy z Tłumieniem Szumów

Rozwiązanie zwiększające sprawność optyczną (powyżej 25%) systemów laserowych w porównaniu do konwencjonalnych wzmacniaczy Er-Yb. Przedłuża ono żywotność aktywnych włókien redukując prawdopodobieństwo fotodegradacji.  Rozwiązanie jest wykonane w całości  w technice „all-in-fiber”.  Wzmacniacz, według wynalazku, może być używany z impulsowym lub ciągłym sygnałem wejściowym.

4) SafeCORE Wielowarstwowy Materiał Luminescencyjny

Nowy materiał przeznaczony do systemów termometrycznych i ochrony, który może być wzbudzany poprzez tanie i łatwo dostępne źródła wzbudzenia (UV, laser podczerwony). Możliwe jest otrzymanie różnych barw emisji pod wpływem pojedynczej długości fali oraz w zależności od temperatury. Materiał jest stabilny w warunkach silnego, zmiennego pola magnetycznego.

5) Pamięć Optyczna i Rentgenowska

Zdobywca srebrnego medalu na targach innowacyjności Brussels Innova 2012

Materiał luminescencyjny do zastosowań w detekcji promieniowania jonizującego. Charakteryzuje się dużą stabilnością i powtarzalnością procesu gromadzenia przechowywania informacji. Zapisana informacja może być przechowywana przez długi okres czasu bez strat. Jej odczyt jest możliwy po wzbudzeniu termicznym lub optycznym. Materiał jest stabilny względem czynników środowiskowych.

6) Materiał anodowy o Wysokiej Pojemności

Nowy kompozytowy materiał anodowy posiadający znacznie wyższą pojemność elektryczną niż grafit. Średnia strata pojemności podczas działania jest nie większa niż 0.4%  na cykl. Anoda wykonana z tego materiału jest kompatybilna ze standardową katodą (np. LiCoO2 lub LiNiMnO2). Materiał może być wytwarzany za pomocą  istniejących i ogólnie dostępnych technologii. Materiał jest przyjazny dla środowiska, nie zawiera metali ciężkich i substancji toksycznych.

7) Nanokompozytowy Materiał Superkondensatora

Materiał kompozytowy kondensatora elektrochemicznego bazujący na nanowłóknach węglowych oraz sposób otrzymywania nanowłókien. Kontrolowana synteza umożliwia podniesienie na ponad czterokrotne podniesienie pojemności kondensatora, w porównaniu do kompozytów z sadzą  węglową. Kondensator wykonany z nowego materiału może pracować w elektrolitach wodnych.

8) Technologia wytwarzania światłowodów polimerowych

Wynalazek dotyczy technologii wytwarzania polimerowych światłowodów  mikrostrukturalnych, które charakteryzują się dużą elastycznością i znacznie większym zakresem odkształceń niż światłowody krzemionkowe. Mogą być domieszkowane różnego typu związkami w zależności od ich zastosowań.

Technologia wytwarzania obejmuje także sposób polerowania preform, co zmniejsza straty mocy sygnału w światłowodzie. W światłowodach wytworzonych według naszej technologii możliwy jest zapis siatek Bragga i siatek długookresowych do  zastosowań metrologicznych. Światłowody mogą być zastosowane w czujnikach światłowodowych, diagnostyce medycznej, optoelektronicznej  aparaturze pomiarowej, sieci telekomunikacyjnej.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont