Nowe leki i ich formy użytkowe

Print Friendly, PDF & Email

Nowe leki i ich formy użytkowe

Tematem badań są: antybiotyki na bazie nowych hemiaminali, terapia chorób cywilizacyjnych, supramolekularne postacie substancji bioaktywnych, nanoenkapsułowanie farmaceutyków, biodegradowalne polimery, zastosowania nowych technik modelowania molekularnego.

Antybiotyki na bazie nowych hemiaminali
Badania koncentrują się  nad otrzymywaniem nowych, stabilnych, chiralnych hemiaminali typu ArCH(OH)(NHR) z komercyjnie dostępnych pochodnych benzaldehydu i amin pierwszorzędowych.  Takie stabilne związki dają możliwość zastosowania terapii antybakteryjnej, antygrzybobójczej i antyrakowej.

Terapia chorób cywilizacyjnych – innowacyjne leki przeciwrakowe i przeciw osteoporozie
Celem prac jest opracowanie nowych syntetycznych lekarstw na osteoporozę oraz inhibitorów enzymów (na przykład dla katepsyny K) jako potencjalnych leków przeciw nowotworom kości (a także innych tkanek). Nowe biologicznie aktywne związki będą syntezowane na bazie związków fosfonowych i ich pochodnych przy wsparciu w projektowaniu metodami obliczeniowymi.

Supramolekularne postacie substancji bioaktywnych – od projektu do produktu

Kluczowymi celami badań realizowanych w ramach zadania będą opracowania własnych i oryginalnych supramolekularnych postaci substancji terapeutycznych, które przy współpracy z firmami farmaceutycznymi będą miały szanse na wdrożenie i wprowadzenie na rynek.

Nanoenkapsułowanie farmaceutyków
Prace skoncentrują się nad procesami templatowania, w których otrzymuje się nanocząstki polimerowe (nanosfery lub nanokapsuły) o rozmiarach w zakresie od 1 do 1000 nm. Wykazują one przewagę nad mikrosferami i liposomami w transportowaniu substancji aktywnych i przewiduje się iż zrewolucjonizują farmację. Wynikiem prac będzie opracowanie nowej metodologii otrzymywania nowych nanonośników leków.

Biodegradowalne polimery dla wytwarzania leków oraz zastosowań w chirurgii i protetyce
Przedmiotem projektowanych badań jest opracowanie nowej metody wytwarzania biodegradowalnych polimerów ulegających łatwo biodestrukcji hydrolitycznej do nieszkodliwych produktów wydalanych lub asymilowanych przez organizm.

Zastosowania nowych technik modelowania molekularnegowspomagających racjonalne projektowanie inhibitorów, biokatalizatorów lub przełączników molekularnych. Celem tego zadania jest  opracowanie, wdrożenie i zastosowania nowych technik modelowania molekularnego wspomagających racjonalne projektowanie inhibitorów, biokatalizatorów, sensorów lub przełączników biolekularnych.

Modulacja aktywności katalitycznej RNA Rybozymy HDV jako potencjalny cel terapii przeciwwirusowej oraz użyteczne biosensory
Celem projektu będzie zbadanie oddziaływań molekularnych pomiędzy fragmentem RNA wirusa o właściwościach autokatalitycznych (rybozymem HDV), a różnego rodzaju antybiotykami oraz innymi substancjami o znaczeniu terapeutycznym.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont