Nanotechnologia

Print Friendly, PDF & Email

Nanotechnologia

Departament Nanotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ zajmuje się realizacją badań nad  technikami i metodami tworzenia rozmaitych struktur o rozmiarach nanometrycznych. Badania pozwolą uzyskać materiały o nowych lub ulepszonych właściwościach fizykochemicznych. Obecnie Departament realizuje szeroko zakrojony program badawczy zatytułowany „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach” – NanoMat. Zakres badań prowadzonych w projekcie obejmuje nanoinżynierię, nanomateriały i nanotechnologię.

Opracowane przez Departament technologie będą wdrażane w spółkach technologicznych i firmach typu spin-off przyczyniając się do rozwoju przedsiębiorczości, wzrostu zatrudnienia i tworzenia gospodarki opartej na wiedzy.

Dyrektorem programu badawczego projektu NanoMat jest prof. dr hab. Detlef Hommel. Profesor Uniwersytetu w Bremie, który od siedemnastu lat prowadzi katedrę fizyki półprzewodników, w szczególności optoelektroniki epitaksji. W swojej karierze naukowej współpracował również z uczelniami m.in. w Japonii i Stanach Zjednoczonych.

Kierownik projektu NanoMat
Maciej Biernacki
tel.: +48 71 734 71 16
e-mail: maciej.biernacki@eitplus.pl

Pracownicy Departamentu Nanotechnologii:

 • Detlef Hommel – Dyrektor departamentu nanotechnologii
 • Marta Kargol – Zastępca dyrektora departamentu nanotechnologii
 • Anna Wróblewska – Specjalista ds. organizacyjno – administracyjnych

Dział laboratoriów badawczych: 

 • Filip Granek – Kierownik laboratorium elektroniki drukowanej i ogniw słonecznych
 • Marek Basta – Asystent naukowo – badawczy
 • Marcin Palewicz – Asystent naukowo – badawczy
 • Andrzej Chuchmała – Asystent naukowo – badawczy
 • Bartłomiej Cichy – Specjalista ds. naukowych
 • Magdalena Woźniak – Inżynier procesu
 • Michał Dusza – Asystent naukowo – badawczy
 • Kamila Startek – Asystent naukowo – badawczy
 • Katarzyna Komorowska – Kierownik laboratorium nanotechnologii i struktur półprzewodnikowych / p.o. kierownika laboratoriummikroskopii elektronowej
 • Leszek Marynowski – Konsultant naukowy
 • Karol Spunda – Inżynier procesu
 • Rafał Kubik – Specjalista ds. naukowych
 • Michał Nikodem – Kierownik laboratoriumk laserowych systemów pomiarowych
 • Maciej Czajkowski – Asystent naukowo – badawczy
 • Piotr Słupski – Asystent naukowo – badawczy
 • Rafał Szukiewicz – Kierownik laboratorium badań struktury ciała stałego
 • Artur Bednarkiewicz – Kierownik laboratorium biospektroskopii i bioobrazowania
 • Tomasz Lipiński  – Kierownik projektu badawczego
 • Joanna Cybińska – Kierownik laboratorium materiałów luminescencyjnych
 • Eugeniusz Zych – Kierownik projektu badawczego

Dział wsparcia procesów laboratoryjnych:

 • Katarzyna Zajączkowska – Kierownik działu wsparcia procesów laboratoryjnych
 • Jakub Śliwiński – Specjalista ds. zakupów i uruchamiania sprzętu oraz urządzeń w laboratoriach nanotechnologicznych

Sekcja  wsparcia zadań badawczych i ochrony IP:

 • Beata Lubicka – Główny specjalista ds. pozyskiwania projektów
 • Iwona Gładysz-Szczelina – Specjalista ds. ewaluacji projektów badawczych
 • Krystian Żygadło – Specjalista ds. ewaluacji projektów badawczych
 • Karolina Sieradzka – Specjalista ds. ochrony IP
 • Anna Kwiatek – Młodszy specjalista ds. ochrony IP

Zapraszamy też na stronę internetową projektu Nanomat.

Foldery promocyjne Departamentu Nanotechnologii EIT+:

Załączniki do pobrania

Plik Rozmiar pliku Data dodania
Foldery promocyjne Departamentu Nanotechnologii (PL)Foldery promocyjne Departamentu Nanotechnologii (PL) 4 MB 19.02.2015
Foldery promocyjne Departamentu Nanotechnologii (EN)Foldery promocyjne Departamentu Nanotechnologii (EN) 4 MB 19.02.2015

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont