Nanomateriały

Print Friendly, PDF & Email

Nanomateriały

W ramach projektu NanoMat zostanie opracowana cała gama materiałów do zastosowań w elektronice, optyce, optoelektronice oraz magazynowaniu i konwersji energii. Będą one bazowały na strukturach niskowymiarowych (jak studnie czy kropki kwantowe), nanokrystalitach,  układach core shell, strukturach trójwymiarowych, strukturach porowatych i sieciowych.  Materiały te mogą mieć postać kompozytów objętościowych lub ściśle zdefiniowanych struktur wielowarstwowych. Celem prowadzonych badań jest uzyskanie materiałów przewyższających będące obecnie w użyciu.
Wśród licznych typów badanych materiałów można wymienić:

  • struktury półprzewodnikowe na  bazie materiałów wieloskładnikowych (Ga,In,Al)(Sb,N) oraz (Al,In, Ga)N przeznaczonych do zastosowań w konstrukcji czujników gazów, biosensorów oraz emiterów promieniowania,
  • materiały magnetyczne typu SMART oparte na cieczach magneto- i ferroreologicznych, stosowanych jako składniki semiaktywnych tłumików w konstrukcjach militarnych i cywilnych, oraz inteligentnych nośników leków.

 

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont