NanoMat – produkty

Print Friendly, PDF & Email

NanoMat – produkty

Lista produktów opracowanych w ramach badań realizowanych przez naukowców EIT+ w projekcie NanoMat:

1. Luminofory dla zastosowań fotonicznych oraz biomedycznych
2. Struktury półprzewodnikowe dla zastosowań optoelektronicznych oraz sensorycznych
3. Materiał kompozytowy do maskowania termalnego i radarowego
4. Nowy typ wysokosprawnych wzmacniaczy światłowodowych
Nowy typ lasera małej mocy o polepszonych parametrach
5. Nowe typy mikrostrukturalnych światłowodów polimerowych i technologia ich wytwarzania
6. Technologia zapisu siatek Bragga i siatek długookresowych w mikrostrukturalnych światłowodach polimerowych
7. Funkcjonalne materiały polimerowe jako membrany, czujniki, nośniki leków
8. Nanokompozyty i materiały magnetyczne typu SMART (nanoproszki ferromagnetyczne, materiały pochłaniające promieniowanie elektromagnetyczne, inteligentne barwniki)
9. Magnetowizja – nowy system do badań nieniszczących
10. Ciekłe magnetowody
11. Materiały luminescencyjne dla cyfrowych technik obrazowania medycznego
12. Luminescencyjne znaczniki do zabezpieczania przed podrabianiem materiałów komercyjnych
13. Stopy międzymetaliczne absorbujace wodór i magnesy stałe na bazie lantanowców
14. Nanokompozytowe materiały magnetycznie twarde na bazie surowców krajowych
15. Technologia odzyskiwania lantanowców i gipsu z fosfogipsu apatytowego
16. Techniki, urządzenia i materiały do adsorpcyjnego magazynowania wodoru
17. Kompozyty węglowe  do systemów magazynowania energii (dla ogniw Li-ion i superkondensatorów)
18. Biosystemy do detekcji zagrożeń biologicznych
19. Metody biodetekcji i bioobrazowania komórek z wykorzystaniem nanowymiarowych znaczników luminescencyjnych
20. Technika mikroobróbki laserowej 2D, 2,5D oraz 3D dla różnych materiałów
21. Techniki laserowego znakowania, ciecia i nadrukowywania tekstów
22. Technologia  modyfikacji i wytwarzania nanostruktur pozwalającą na zmianę ich właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych
23. Materiały bioinspirowalne (spoiwa implant-kość)
24. Termoizolacyjne, nieorganiczne, ekranujące nanomateriały kompozytowe otrzymane metodą zol-żel
25. Nowe materiały polimerowych, ceramiczne i kompozytowych do zastosowania w wybranych rozwiązaniach elektrotechnicznych (warystory, ograniczniki przepięć, izolatory kompozytowe, lakiery elektroizolacyjne, ogniwa paliwowe).
26. Technologia wytwarzania polimerowych ogniw słonecznych
27. Materiały do wytwarzania cienkowarstwowych ogniw typu CIGS

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont