Nanoinżynieria

Print Friendly, PDF & Email

Nanoinżynieria

Działalność Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ skupiona jest również na rozwijaniu nanoinżynierii, to jest działalności polegającej na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej z dziedziny nanonauki. Wyniki przeprowadzonych badań posłużą do stworzenia konstrukcji, maszyn i produktów przeznaczonych do wykonywania określonych funkcji lub rozwiązania określonego problemu.

Przykładami rozwiązań nanoinżynieryjnych opracowywanych w ramach projektu są:

  • trójwymiarowe nanoobiekty polimerowe stosowane do otrzymywania sensorów chemicznych, termicznych, mechanicznych oraz luminescencyjnych. W ramach projektu zostaną również opracowane założenia wstępne do technologii ich uzyskiwania.
  • systemy magazynowania i konwersji energii oparte na wysokociśnieniowych zbiornikach, układy wodorkowe i nanoporowate adsorbenty wykorzystujące wysokiej gęstości tworzywo sztuczne i włókna węglowe.
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont