Laboratoria

Print Friendly, PDF & Email

Laboratoria

W ramach projektu Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów powstaje zespół laboratoriów badawczych i pomiarowych przeznaczonych do prowadzenia prac w dziedzinie nanotechnologii.

Laboratoria wyposażone w linie technologiczne,  zapewniające możliwość prowadzenia kompleksowych  prac badawczych w dziedzinie Inżynierii Materiałowej, Fotoniki, Magazynowaniu Energii. Tworzone są także laboratoria Charakteryzacji i Pomiarów, wyposażane w nowoczesny sprzęt z zakresu mikroskopii elektronowej, spektrometrii, rentgenografii czy też pomiarów właściwości mechanicznych.

Laboratoria ulokowane zostaną w przebudowywanych budynkach 1, 7 oraz w nowopowstającym budynku 9a.  Powierzchnia laboratoriów wynosi około 7 tys. m2 W chwili obecnej kończone są prace nad projektami wykonawczymi laboratoriów.

Laboratoria charakteryzacji i pomiarów:
Laboratorium Spektroskopii Optycznej
– Laboratorium Badań Strukturalnych
– Laboratorium Mikroskopii LEEM
– Laboratorium Badania Wytrzymałości Materiałów
– Laboratorium Obliczeniowe

Laboratoria Fotoniczne:
– Laboratorium Technologii Struktur Półprzewodnikowych
– Laboratorium Technologii Mikrostruktur Fotoniczych
– Laboratorium Nanostruktur do Konwersji Energii Słonecznej
– Laboratorium Technologii i Zastosowań Światłowodów
– Laboratorium Laserów i Wzmacniaczy Światłowodowych
– Laboratorium Laserowej Ablacji Materiałów
– Laboratorium Mikroobróbki Laserowej

Laboratoria Inżynierii Materiałowej:
– Laboratorium Technologii i Inżynierii Materiałów Polimerowych, Ceramicznych i Kompozytowych
– Laboratorium Syntezy i Charakterystyki Związków Organicznych i Metaloorganicznych
– Laboratorium Magazynowania Energii
– Laboratorium Pierwiastków Rzadkich
– Laboratorium Nanokryształów

Więcej informacji w zakładce Laboratoria.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont