Laboratoria biotechnologiczne

Print Friendly, PDF & Email

Laboratoria biotechnologiczne

Laboratoria biotechnologiczne są budowane na Kampusie Pracze w ramach projektu Dolnośląskie Centrum Materialów i Biomateriałów (DCMiB). I zostaną umieszczone w budynkach nr: 1, 9 i 9a.

Oprócz prowadzonych badań podstawowych, większość z nich poddana zostanie procesowi certyfikacji w celu możliwości dokonywania pomiarów na zlecenie. Laboratoria te początkowo przez okres pierwszych dwóch lat będą służyły projektom badawczym przewidzianym w projekcie BioMed, natomiast ich wyposażenie umożliwi korzystanie ze sprzętu również innym grupom badawczym na teranie Wrocławia, kraju czy Europy.

 1. Laboratorium  analizy strukturalnej
  • Pracownia NMR 700, 500 i 400 MHZ
  • Pracownia EPR i FTIR
  • Pracownia Krystalograficzna
  • Pokoje krystalizacyjne
  • Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej
  • Pracownia Mikroskopii
  • Pracownia fluorescencyjna in VIVO
 2. Laboratorium modelowania molekularnego
 3. Laboratorium immunochemii, patogenów, mikrobiologii molekularnej
 4. Laboratorium syntez nowych materiałów
 5. Laboratorium obrazowania komórkowego
 6. Laboratorium podłoży bakteriologicznych, płynów hodowlanych ze zmywalnią i sterylizacją
 7. Laboratorium bionanotechnologii
 8. Laboratorium ukierunkowanego dostarczania leków
 9. Laboratorium modulacji aktywności katalitycznej RNA
 10. Laboratorium hemiaminali
 11. Laboratorium biomarkerów
 12. Laboratorium diagnostyki chorób nowotworowych
 13. Laboratorium biotechnologiczne specjalistyczne

Laboratoria wyposażone będą w standardach BSL 1-2-3 (poziom bezpieczeństwa w odniesieniu do zagrożenia biologicznego), w zależności od wymagań danego typu laboratorium. Wszystkie pomieszczenia będą klimatyzowane, podłogi zmywalne, kwaso- i zasadoodporne. Do stołów laboratoryjnych będą doprowadzone gazy takie jak: powietrze, próżnia i gaz propan-butan. Substancje organiczne kwasy i zasady będą przetrzymywane w przeznaczonych do tego specjalnych ognioodpornych szafach. W każdym laboratorium zostanie zainstalowany czujnik dymu, jak również prysznic do użycia w razie nagłego niebezpieczeństwa. Zamierza się też wyposażyć laboratoria w system monitorowania ilości osób, jak również system kontrolowanego dostępu.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont