Biotechnologia i medycyna

Print Friendly, PDF & Email

Biotechnologia i medycyna

Departament Biotechnologii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ skupia się na prowadzeniu badań w zakresie zastosowania bionanomateriałów w terapii oraz diagnostyce, opracowaniu nowych leków i ich form użytkowych, poszukiwaniu nowych strategii diagnostyki w celu zapobiegania i leczenia chorób cywilizacyjnych oraz w dziedzinie biomarkerów, biobankowania i terapii komórkami macierzystymi. 

Prowadzone badania pozwolą uzyskać innowacyjne leki pomocne w leczeniu nowotworów i osteoporozy, wykrywanie substancji halucynogennych, diagnostyka i prewencja chorób bakteryjnych, poszukiwanie biodegradowalnych polimerów do dozowania leków oraz do ich zastosowania w chirurgii i protetyce oraz uzyskiwanie szczepionek nowej generacji i antybiotyków na bazie nowych związków chemicznych. Badania prowadzone w tym obszarze charakteryzuje wysoki poziom naukowy oraz szerokie możliwości aplikacyjne w branży medycznej, farmaceutycznej i chemicznej.  Wyniki badań będą  wdrażane w spółkach technologicznych oraz firmach typu spin-off, przyczyniając się do poprawy jakości życia społeczeństwa.

Obecnie Departament realizuje program badawczy zatytułowany „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne” – BioMed. Koordynatorem programu badawczego projektu BioMed jest prof. dr hab. Jacek Otlewski. To wybitny naukowiec, Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego i członek prestiżowej Academia Europaea. Prof. Otlewski był wielokrotnie nagradzany zarówno w Polsce, jak i zagranicą za swoje badania m.in. w dziedzinie bionanomateriałów.

Osobą pełniącą obowiązki Dyrektora Departamentu Life Science jestdr inż. Magdalena Ćwikowska. Z EIT+ związana jest od grudnia 2010 r. To specjalistka w dziedzinie chemii oraz biotechnologii. Obszar jej zainteresowań skupia się w głównie wokół kompleksów rodu(II) z ligandami polipirydylowymi jak bpy, phen oraz ich pochodnych. W czasie studiów doktoranckich współpracowała m.in. z Uniwersytetem Josepha Fouriera w Grenoble (Francja), gdzie badała właściwości elektrochemiczne swoich związków.

Kierownik projektu BioMed
Anna Laskowska
tel. +48 727 665 508
email: anna.laskowska@eitplus.pl

Pracownicy Departamentu Biotechnologii:

 • Magdalena Ornatowska – Dyrektor Departamentu Biotechnologii
 • Magdalena Ćwikowska – p.o. Dyrektora Departamentu Biotechnologii
 • Anna Chmura – p.o. Wicedyrektora Departamentu Biotechnologii ds. laboratoriów
 • Jacek Otlewski – Koordynator naukowy

Sekcja wsparcia zadań badawczych i ochrony IP

 • Katarzyna Krauzy-Dziedzic – Starszy Specjalista ds. ewaluacji projektów badawczych

Dział Wsparcia Procesów Laboratoryjnych:

 • Anna Kolbe-Panek – Koordynator Procesów Laboratoryjnych
 • Agnieszka Zaworska – Specjalista ds. bezpieczeństwa, jakości i ochrony środowiska
 • Daria Stankiewicz – Mł. specjalista ds. organizacyjno – administracyjnych

Dział laboratoriów biotechnologicznych:

 • Janusz Skonieczny – Kierownik Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR)
 • Paweł Pasikowski – Inżynier Badań Spektrometrii Mas (MS)
 • Paweł Dziewoński – Inżynier Badań Absorbcyjnej Spektroskopii Atomowej (ASA) i Spektroskopii w Podczerwieni z Transformacją Fouriera (FT-IR)
 • Piotr Kujawski- Inżynier badań Chromatografii Gazowej (GC)

Zapraszamy też na stronę internetową realizowanego przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ projektu BioMed.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont