BioMed – produkty

Print Friendly, PDF & Email

BioMed – produkty

Lista produktów opracowanych w ramach badań realizowanych przez naukowców EIT+ w projekcie BioMed:

1. Bionanocząstki do obrazowania oraz dostarczania substancji aktywnych w miejsce zmienione chorobowo
2. Łączniki (ang. linker) pozwalające na specyficzną prezentację, uwalnianie i aktywację substancji terapeutycznych w miejscach chorobowych;
3. Substancje halucynogenne zawarte w wybranych gatunkach grzybów polskich,  metody ich analizy w płynach ustrojowych.
4. Testy diagnostyczne na przewlekłą białaczkę szpikową
5. Opatrunek lniany
6. Stabilne, chiralne hemiaminale typu ArCH(OH)(NHR) z zastosowaniem w wielu terapeutycznie interesujących związkach posiadających właściwości antybakteryjne, antygrzybicze i antyrakowe.
7. Nowe syntetyczne lekarstwa na osteoporozę oraz inhibitory enzymów jako potencjalne leki przeciw nowotworom kości (a także innych tkanek)
8. Oryginalne supramolekularne postacie substancji terapeutycznych
9. Metodologia otrzymywania nowych nanonośników leków do enkapsułowania fotouczulaczy preparatów pochodzenia roślinnego o charakterze środków przeciwzapalnych, przeciwgrzybicznych czy przeciwnowotworowych.
10. Metoda wytwarzania biodegradowalnych polimerów ulegających łatwo biodestrukcji hydrolitycznej do nieszkodliwych produktów wydalanych lub asymilowanych przez organizm wykorzystane zostaną do syntezy koniugatów lek-polimer
11. Techniki modelowania molekularnego wspomagające  racjonalne projektowanie inhibitorów, biokatalizatorów, sensorów lub przełączników molekularnych
12. Warianty rybozymu HDV, aktywne katalitycznie w obecności jonów Cd2+,  wykorzystane do konstrukcji biosensorów służących do wykrywania tych toksycznych jonów metali w płynach ustrojowych, żywności czy też do monitorowania skażenia środowiska
13. Wytypowanie określonych makrocząsteczek jako potencjalnych celów w terapii skierowanej przeciwko badanym patogenom
14. Nietoksyczne, immunogenne szczepionki przeciwbakteryjne indukujące powstawanie przeciwciał o właściwościach ochronnych przed infekcjami wywoływanymi przez Gram-ujemne bakterie i wstrząsem endotoksycznym
15. Metody zapobiegania i leczenia periodontopatii; opracowanie nowych związków antybakteryjnych prowadzących do zablokowania lub zahamowania szlaków metabolicznych wykorzystujących hem jako kofaktor; zaprojektowanie związków terapeutycznych zmniejszających stan zapalny oraz testów diagnostycznych.
16. Markery biochemiczne do szybkiego i specyficznego wykrywania i identyfikacji patogenów bakteryjnych i swoistych przeciwciał markerowych; metoda pomiaru mureiny i endotoksyn, ważnych czynników rozwoju sepsy; wprowadzenie nowych nośników białkowych do szczepionek koniugatowych
17. Markery pomocne w diagnostyce, przy określeniu rokowania oraz predykcji w różnych typach chorób nowotworowych
18. Otrzymanie biomateriałów o zastosowaniu w wielu gałęziach medycyny regeneracyjnej
19. Opracowanie nowych inhibitorów na chorobotwórczą E. coli
20. Opracowanie nowego sposobu wiązania przeciwciał do nanodetektora wychwytującego rzadkie komórki krwi

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont