Biomarkery, biobankowanie i terapie komórkami macierzystymi

Print Friendly, PDF & Email

Biomarkery, biobankowanie i terapie komórkami macierzystymi

Zakres tematyczny prowadzonych prac badawczych obejmuje: nowe biomarkery, komórki macierzyste izolowane z tkanki tłuszczowej i szpiku kostnego oraz utworzenie Biobanku.

Zadanie 5.1
„Utworzenie Biobanku w strukturze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+”

Zadaniem biobanku jest dostarczanie wysokiej jakości tkanek i płynów biologicznych do celów naukowych. Biobank ma również zagwarantować przyszłym zespołom naukowym WCB EIT+ bezpośredni dostęp do materiału biologicznego, bez konieczności rekrutacji pacjentów w początkowej fazie projektu badawczego. Przechowywanie materiału biologicznego będzie oparte o wytyczne OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) w zakresie biobankowania materiału ludzkiego i tworzenia baz danych genetycznych dla celów badań naukowych. Biobank będzie przechowywał próbki w formie zanonimizowanej. Dane dotyczące pacjenta zostaną odpowiednio zabezpieczone, a warunki przechowywania próbek będą monitorowane w systemie całodobowym.

Zadanie 5.2
„Ocena możliwości regeneracji uszkodzeń tkanki kostnej i nerwowej przy pomocy autologicznych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej i szpiku kostnego z zastosowaniem biomateriałów”

W wyniku realizacji zadania badawczego zostanie stworzony modelowy biomateriał wykorzystywany jako nośnik (środowisko) dla mezenchymalnych komórek macierzystych otrzymywanych z tkanki tłuszczowej i szpiku kostnego, stymulujący komórki macierzyste do aktywności tkankotwórczej, w szczególności zwiększający ich potencjał regeneracyjny. Rezultaty prac mają umożliwić opracowanie nowego modelu leczenia urazów różnych typów tkanek, w szczególności tkanki kostnej i tkanki nerwowej.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont