Badania materiałów geologicznych

Print Friendly, PDF & Email

Badania materiałów geologicznych

pobrane (21)

Laboratorium Badań Materiałów Geologicznych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+  specjalizuje się w realizacji szerokiej gamy badań próbek geologicznych.

Laboratorium ukierunkowane jest na kompleksową obsługę klientów, ze względu na koncentrację różnorodnej, profesjonalnej i często unikalnej  aparatury badawczej w jednej lokalizacji.

Jedna próbka geologiczna może być poddana wielowymiarowej analizie z wykorzystaniem najnowocześniejszych i najbardziej precyzyjnych metod badawczych, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami klienta. Pozwala to na uproszczenie i skrócenie czasu trwania procesu obsługi klienta oraz ułatwienie i uwiarygodnienie interpretacji uzyskanych wyników pomiarów.

Sprzęt analityczny wchodzący w skład Laboratorium Badań Materiałów Geologicznych bazuje na światowej klasy systemach pomiarowych firmy FEI, oferować zatem będą analizę próbek geologicznych pod kątem identyfikacji i charakterystyki skał macierzystych. Badania laboratoryjne obejmować będą szczegółową analizę złóż pod względem składu i jakości wydobywanych materiałów dla określenia przede wszystkim późniejszej opłacalności eksploatacji.

Jakość skał łupkowych zależy od składu mineralogicznego, zawartości i składu substancji organicznych, zawartości całkowitego węgla organicznego (TOC), badania produktów biochemicznego i geochemicznego przeobrażenia substancji pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Dodatkowo należy określić typ i źródło kerogenu, określić dojrzałości termiczną skały, porowatość, zbadać przepuszczalność, kruchość i wyznaczyć właściwości procesu pękania. Poprzez przeprowadzenie wymienionych powyżej badań można uzyskać kompleksowe informacje dotyczące właściwości skał łupkowych, które zdecydują o procesie szczelinowania hydraulicznego, a także wpłyną na planowanie harmonogramu wydobycia gazu ze złóż. Dzięki skoncentrowaniu różnorodnej i często unikalnej aparatury badawczej w jednej lokalizacji, ww. analizy będą mogły być wykonane we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod badawczych i zgodnie z rzeczywistymi potrzebami klienta

Specjalistyczna aparatura Laboratorium Badań Materiałów Geologicznych obejmuje m.in. skaningowe mikroskopy elektronowe, dyfraktometr rentgenowski, porozymetr, układ termowagi połączonej ze spektrometrem masowym i spektroskopią w podczerwieni, dzięki któremu możliwe będzie badanie zawartości substancji organicznych w próbkach. To pierwsza tego typu kombinacja urządzeń w Polsce umożliwiająca zaawansowane badania materiałów geologicznych pod kątem optymalizacji procesów wydobycia, szacowania zasobów, złóż i opłacalności eksploatacji, dostępna także jako aparatura serwisowa dla partnerów przemysłowych i badawczych.

Więcej informacji znajdą Państwo poniżej, w załączonej prezentacji:

Poszczególne pracownie Laboratorium Badań Materiałów Geologicznych:

Laboratorium Krystalografii
Laboratorium Mikroskopii Elektronowej
Laboratorium Spektroskopii Optycznej
Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni z Transformacją Fouriera (FT-IR)
Laboratorium Spektrometrii Mas (MS)
Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR)
Laboratorium Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej (ASA)
W razie pytań dotyczących komercyjnego i naukowego wykorzystania Laboratorium Badań Materiałów Geologicznych zapraszamy do kontaktu

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 19.02.2015
plusfontminusfontreloadfont