Laboratorium Inżynierii Białka i Oddziaływań Cząsteczkowych

Print Friendly

Laboratorium
Inżynierii Białka i Oddziaływań Cząsteczkowych

Laboratorium Inżynierii Białka i Oddziaływań Cząsteczkowych jest kompleksowo wyposażone w najnowocześniejszą aparaturę do badania własności i funkcji białek metodami biochemicznymi i biofizycznymi. Oferujemy możliwość produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych z różnych platform ekspresyjnych. Ponadto laboratorium przygotowane jest do analiz oddziaływań zachodzących pomiędzy białkami, białkami a DNA, ligandami oraz peptydami. Dysponujemy specjalistyczną aparaturą umożliwiającą pomiar aktywności biologicznej i parametrów kinetycznych w szerokim zakresie od pM do mM.

Realizujemy badania w ramach projektów naukowych oraz zleceń komercyjnych.

Produkcja i oczyszczanie białek rekombinowanych z różnych systemów ekspresyjnych

Ilościowa i jakościowa bioanaliza białek:

  • Identyfikacja (MS, MS/MS)
  • Czystość (PAGE, WB, SEC, UV-Vis, HPLC/FPLC)
  • Aktywność (SPR, BLI, MST, ELISA, AlphaScreen, AlphaLISA, UV-NIR, FRET, TR-FRET, TRF, FP)
  • Agregacja/oligomeryzacja (DLS, SEC)
  • Stabilność (DSC, CD)
  • Analiza strukturalna (CD)

Projektowanie/modyfikacja białek w celu uzyskania pożądanych własności/aktywności.

Analiza oddziaływań międzycząsteczkowych

wielkość analizowanych reagentów od jonów do wirusów

Kinetyka  i mechanizm oddziaływań

Kd, kon, koff

Kd, DH, DS, stechiometria

Parametryzacja kinetyki enzymów

kcat, Vmax, Km, IC50, Ki

Badania aktywności biologicznej

SPR, BLI, MST

ELISA, AlphaScreen, AlphaLISA

UV-NIR, FRET, TR-FRET, TRF, FP

Wybór, charakteryzacja i optymalizacja potencjalnych bioterapeutyków

 

HPLC/FPLC 

Dionex Ultimate 3000

AKTA Explorer/AKTA Purifier

Aparaty do pomiaru oddziaływania pomiędzy cząsteczkami metodami:

powierzchniowego rezonansu plazmowego (SPR) – Biacore T200

interferometrii warstwowej (BLI) – OctetRED 384

termoforezy mikroskalowej (MST) – Monolith NT.115Pico

Tecan FreedomEVO 150

wielofunkcyjna stacja robocza do oczyszczania biopreparatów  z czytnikiem płytek Infinite M200 Pro

Tecan FreedomEVO 200

automatyczna stacja do badań oddziaływań receptor ligand  wraz z wielofunkcyjnym czytnikiem Infinite M1000 Pro

Czytniki płytek:

PE Enspire z modułem Corning Epic, Spectra MaxPlus 384

MicroCal VP-Capillary DSC

Zautomatyzowany różnicowy kalorymetr skaningowy

MicroCal ITC200

Izotermalny kalorymetr miareczkujący

Zetasizer DLS/SLS Nano ZS

Jasco J-815

Aparat do pomiaru skręcalności światła CD

Spektrofluorymetr Sinco FS-2

Spektrofotometry:

Evolution 201, Spectra MaxPlus 384

 

Kierownik Laboratorium – dr inż. Dariusz Martynowski

Inżynier Procesu – mgr Katarzyna Niedzwiedzka

 

Doktor Dariusz Martynowski jest Kierownikiem Laboratorium Inżynierii Białka i Oddziaływań Cząsteczkowych oraz Kierownikiem Laboratorium Modelowania Molekularnego we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Dr Martynowski otrzymał tytuł magistra inżyniera fizyki oraz doktora chemii na Politechnice Łódzkiej. W latach 2001-2004 pracował jako adiunkt na wydziale chemicznym Politechniki Łódzkiej. W 2002 roku wyjechał na  stypendium po doktoracie do The Oklahoma University Health Sciences Centre. Dr Martynowski spędził kilkanaście lat w USA i Kanadzie zajmując się m.in. receptorami jądrowmi (Centre for Pharmacogenetics, University of Pittsburgh, USA), ścieżką biosyntezy NAD (Department of Biochemistry, The University of Texas Medical Center at Dallas, USA) oraz strukturą i funkcją systemów sekrecyjnych w bakteriach (Department of Microbiology and Immunology, University of Saskatchewan, Canada). Zainteresowania naukowe obejmują projektowanie leków, strukturę i funkcję białek, krystalografię makromolekularną, modelowanie molekularne oraz oddziaływania pomiędzy biocząsteczkami.

Aleksandra Borek

Opiekun Klienta

Aleksandra Borek

tel: 510 131 925

aleksandra.borek@eitplus.pl

Autor: Agata Kołacz, Opublikowano: 02.02.2016
plusfontminusfontreloadfont