Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych

Laboratorium stworzone zostało z myślą o umożliwieniu prowadzenia badań w zakresie technologii wytwarzania i zaawansowanej charakteryzacji nowoczesnych cienkowarstwowych ogniw słonecznych oraz elementów elektroniki drukowanej opartych o organiczne oraz nieorganiczne nanomateriały.

W zakresie elementów elektroniki drukowanej laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia prac nad wytwarzaniem prototypowych struktur elementów oświetlenia, drukowanych baterii, ogniw słonecznych, nisko-kosztowych sensorów oraz anten RFID i innych drukowanych elementów funkcjonalnych. Wytwarzanie wymienionych elementów w Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych może być prowadzone w oparciu o nisko-kosztowe techniki druku cyfrowego (ink-jet).

Laboratorium wyposażone jest również w unikalną laboratoryjną linię produkcyjną organicznych ogniw słonecznych oraz elementów elektroniki drukowanej, na linii technologicznej która zintegrowana jest wewnątrz systemu komór rękawicowych, umożliwiających prace w atmosferze ochronnej.

Badanie właściwości materiałów organicznych

oraz nanocząstek półprzewodnikowych do zastosowań w fotowoltaice oraz elementach elektroniki drukowanej

Opracowywanie funkcjonalnych tuszy

(ang. ink) do wytwarzania warstw i struktur nanocząstek półprzewodnikowych oraz organicznych metodami druku cyfrowego (Ink-jet printing)

Charakteryzacja oraz modelowanie

właściwości optycznych oraz elektrycznych ogniw fotowoltaicznych różnych typów

Pomiary elektrochemiczne

oraz za pomocą spektroskpii impedancyjnej m.in. baterii, kondensatorów, elementów elektrochemicznych

Prowadzenie wspólnie

ze zleceniodawcą prac nad wytwarzaniem prototypów elementów elektroniki drukowanej (sensorów, anten RFID, elementów oświetleniowych, drukowanych baterii)

System połączonych komór rękawicowych

do pracy w atmosferze ochronnej beztlenowej i suchej

 • zintegrowany próżniowy system do nanoszenia cienkich warstw metalicznych i dielektrycznych za pomocą odparowania termicznego i electron beam thermal evaporation
 • programowalny powlekacz obrotowy

Precyzyjna drukarka cyfrowa ink-jet

PiXDRO LP50 do drukowania materiałów organicznych oraz nieorganicznych

 • układ do optymalizacji procesu generacji kropel
 • kamera do szybkiego podglądu nadrukowanych struktur
 • wykorzystywane głowice: Fujifilm Dimatix Spectra SE, SM, SL; Konica Minolta KM512
 • zakres objętości generowanych kropel: 4-200 pl
 • rozmiary stołu roboczego: 210 x 310 mm
 • max temperatura stołu roboczego: 90 °C
 • dokładność pozycjonowania głowicy: 5 µm
 • minimalne rozmiary nadrukowanych kropel: ~50 µm

Zestawy do wytwarzania tuszy

opartych o nanocząstki metaliczne oraz półprzewodnikowe przeznaczonych do druku cyfrowego za pomocą metod mokrej chemii

Zautomatyzowany system precyzyjnego

dozowania materiałów średniej i wysokiej lepkości Fisnar F4200N

 • obszar roboczy XYZ (mm): 200 x 200 x 50
 • maksymalna prędkość XY/Z: 500/200 mm/s
 • powtarzalność: +/- 0,02 mm
 • rozdzielczość: 0,001 mm
 • pamięć: 100 programów, 50 000 kroków/program
 • połączenia zewnętrzne: USB/RS232

System do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych

ogniw fotowoltaicznych wraz z symulatorem promieniowania słonecznego klasy AAA

 • rozmiar oświetlonego obszaru: 80 x 80 mm
 • regulowane natężenie oświetlenia: max. 1000 W/m2

System do pomiaru odpowiedzi spektralnej ogniw słonecznych

Bentham PVE300

 • wielkość plamki pomiarowej 0,2-7 mm
 • zakres długości fali: 300-2500 nm
 • uchwyt na próbki: 20×20 cm z kontrolowaną temperaturą

System do pomiarów elektrochemicznych

wielokanałowy potencjostat/galwanostat/spektroskopia impedancyjna BioLogic VMP3

 • max. do 16 niezależnych kanałów
 • zakres napięcia: [-20;0]V, [0;+20]V z rozdzielczością 5 μV
 • zakres prądu: 10 μA – 400 mA (rozszerzenie do 5 A)  a rozdzielczością 760 pA
 • pomiary niskoprądowe: 4 zakresy 1 μA – 1 nA z rozdzielczością 76 fA
 • zakres częstotliwości: 10 µHz – 1 MHz

Nastołowy system

do pomiarów transmisji i odbicia cienkich warstw

Suszarka próżniowa

 

Komora starzeniowa

SUNTEST CPS+ do przyśpieszonych badan degradacyjnych pod symulatorem światła słonecznego

 • lampa ksenonowa o mocy 1500 W chłodzona powietrzem
 • obszar roboczy: 560 cm2
 • zakres pomiaru i kontroli promieniowania: 300-800 nm
 • Kontrola temperatury w zakresie 45-100 °C

Komora UV

dr inż. Andrzej Chuchmała

Kontakt:

 • adres e-mail: andrzej.chuchmala@eitplus.pl
 • nr tel.: (48) 717347158
 • pokój: 3.33 (budynek 3)

Dane bibliograficzne: 

 • liczba publikacji : 13
 • indeks h: 6

Doświadczenie i zainteresowania badawcze:

 • dr (2011) – Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, dyscyplina: Elektrotechnika
 • mgr inż. (2006) – Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, specjalność: Fizyka Ciała Stałego.
 • Udział w projektach naukowych:

NanoMat zad. 12.1 – wykonawca

NanoMat zad. 12.2 – kierownik

NanoMat zad. 12.3 – kierownik

CMOT – koordynator ze strony WCB EIT+.

 • Wytwarzanie oraz charakteryzacja elementów elektroniki drukowanej.
 • Synteza i badanie materiałów bazujących na grafenie.
 • Stało- i zmiennoprądowe pomiary elektryczne.

Dr inż. Marcin Palewicz

Kontakt:

 • adres e-mail: marcin.palewicz@eitplus.pl
 • nr tel.: (48) 71 734 – 7157
 • pokój: 3.33 (budynek 3)

Dane bibliograficzne: 

 • liczba publikacji : 32
 • indeks h: 10

Doświadczenie i zainteresowania badawcze:

 • Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Dyscyplina: Elektrotechnika. Autor rozprawy doktorskiej zatytułowanej : „Organiczne materiały do wytwarzania ogniw fotowoltaicznych”. (2012)
 • Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Specjalność: Fizyka Ciała Stałego. (2006)
 • Udział w projektach naukowych:
  • CMOT (Międzynarodowy);
  • Nanomat -Zadania: 9., 12.1., 12.2., 12.4.;
  • POF – PBS1/A5/27/2012;
  • POLONIUM (Międzynarodowy);
  • Grant promotorski.
 • Wytwarzanie i charakteryzacja organicznych ogniw słonecznych trzeci generacji w skali laboratoryjnej.
 • Modyfikacja, aktywacja i oczyszczanie plazmowe powierzchni.
 • Spektroskopia optyczna i impedancyjna,
 • Stało- i zmiennoprądowe pomiary elektryczne i optoelektryczne.
 • Charakterystyka właściwości strukturalnych powierzchni.
 • Nanoszenie cienkich warstw metalicznych i tlenków metali metodami próżniowymi.
 • Wykorzystanie zlokalizowanego powierzchniowego rezonansu plazmonowego w ogniwach trzeciej generacji i urządzeniach optoelektronicznych.
 • Organiczno-nieorganiczne cienko warstwowe magazyny energii elektrycznej.
Paweł Paszkowski

Opiekun Klienta

Paweł Paszkowski

tel: 727 663 380

pawel.paszkowski@eitplus.pl

Autor: Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 11.02.2015
plusfontminusfontreloadfont