Laboratorium Biospektroskopii i Bioobrazowania

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Biospektroskopii i Bioobrazowania

Zaawansowana aparatura pomiarowa wraz z zapleczem optycznym, spektroskopowym i pomiarowym pozwala na prowadzenie nowatorskich, oryginalnych prac badawczych w dziedzinie szeroko pojętej biospektroskopii i bioobrazowania.

W szczególności, laboratorium umożliwia:

 • opracowywanie nowych, unikalnych i spersonalizowanych eksperymentów biospektroskopowych w oparciu o w pełni zautomatyzowany optyczny mikroskop fluorescencyjny, programowalny mikroskop macierzowy i inną, zaawansowaną aparaturę laboratoryjną
 • syntezy, funkcjonalizację, badania, analizę i interpretację właściwości spektroskopowych domieszkowanych lantanowcami luminoforów Stokesowskich i anty-Stokesowskich oraz kropek kwantowych

Realizacja i współwykonawstwo projektów badawczych,

zarówno w dziedzinie badań podstawowych jak i stosowanych

Projektowanie i testowanie metod biodetekcji

oraz konstrukcja prototypów instrumentów do bioobrazowania i biodetekcji

Automatyzacja procesów pomiarowych

w spektroskopii i biospektroskopii

Konsultacje eksperckie

w zakresie biospektroskopii, biodetekcji, bioobrazowania

Współpraca z partnerami

akademickimi oraz przemysłowymi przy realizacji prac naukowych i wdrożeń

Prowadzenie kursów

dotyczących biospektroskopii, bezpieczeństwa pracy z laserami, zastosowania nanoluminoforów

Zautomatyzowany odwrócony mikroskop fluorescencyjny

CarlZeiss AxioObserver wyposażony w:

 • obiektywy suche 10 x, 20 x, 40 x
 • obiektywy immersyjne 40 x, 63 x (NA=1.43)
 • ultraczułe kamery 1 Mega pixelowe (EMCCD) w układzie dual-camera
 • standardowa 5 Mega pixelowa kamera kolorowa
 • możliwość rejestracji widma fluorescencji spod mikroskopu za pomocą ultraczułego spektrografu
 • możliwość pracy w świetle białym, w kontraście fazowym i kontraście Nomarskiego
 • pełna automatyka pracy z możliwością wbudowania pracy mikroskopu we własne aplikacje kontrolno-pomiarowe (LabView)
 • inkubator CO2 + temperatura do długoterminowych pomiarów in-vitro
 • możliwość obrazowania w trybie up-konwersji
 • możliwość bezmaskowej fotoaktywacji reakcji chemicznych w przestrzeni dwu-wymiarowej (np. aktywacja fotouczulaczy albo fotolitografia itp.) z wykorzystaniem technologii DMD zintegrowanej z mikroskopem. Dostępne źródło LED’owe na długości fali 375 nm i matryca 1024 x 768 punktów pozwala uzyskać rozdzielczość około 10 μm

Bogate wyposażenie opto-mechaniczne,

umożliwiające konstrukcję własnych układów optycznych i pomiarowych

Zestaw laserów półprzewodnikowych

światłowodowych i „free-running”, pracujących w trybie CW, quasi-CW oraz impulsowym (w tym 980 nm CW 3W, 808 nm CW 2W oraz lasery picosekundowe do 40 MHz na długości fali 375 i 405 nm)

Laser Ti:

szafir przestrajalny w zakresie 700-1000 nm i 350-500 nm, pompa 1064 nm i 532 nm (>100 mJ w 10 ns impulsie) 2 fotopowielacze (od 400 do 1000 nm) do pracy jako fotodetektory i jako liczniki fotonów

Mierniki mocy i energii,

oscyloskopy cyfrowe, karta oscyloskopowa, generator funkcji

Spektrograf Shemrock SR303i (Andor)

wyposażony w ultraczuły detektor EM-CCD (Newton 1600×400 back-thinned) i fotopowielacz oraz 3 siatki i układ do wprowadzania światła

Miniaturowe spektrofotometry CCD

(OceanOptics) w tym HR4000 + i chłodzony QE65000

Zestaw źródeł, detektorów i aparatury

do pomiaru ultrakrótkich czasów życia fluorescencji (pico-nano-sekundy) za pomocą techniki Time Correlated Single Photon Counting (TCSPC)

Możliwość rozwoju i automatyzacji

własnych aplikacji kontrolno- sterujących (LabView + NI Vision) i optycznych/spektroskopowych
układów pomiarowych

Laboratorium chemiczne i spektroskopowe

w pełni przygotowane do syntezy i charakteryzacji spektroskopowej nanokoloidalnych luminoforów (NaYF4 , CaF2 domieszkowane jonami lantanowców, struktury core-shell, kropki kwantowe CuInS /ZnS/CdS itp., nanokoloidalne złoto/srebro). Grupa opracowała techniki wymiany ligandów i bio- funkcjonalizowania tych nanokryształów

Kierownik Laboratorium- dr Artur Bednakiewicz

a.bednarkiewicz

Aleksandra Borek

Opiekun Klienta

Aleksandra Borek

tel: 510 131 925

aleksandra.borek@eitplus.pl

Autor: , Opublikowano: 11.02.2015
plusfontminusfontreloadfont